Informació

Estudiant de doctorat del Programa d’Educació i Societat de la Facultat de Educació de la Universitat de Barcelona. Conta amb un Contracte Predoctoral per a la Formació del Personal Universitari (FPU) atorgat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat del Govern d’Espanya.

La seva tesi doctoral, supervisada per Maria Rosa Buxarrais i Conrad Vilanou està enfocada a l’estudi de la exemplaritat com a categoria pedagògica. Els seus interessos inclouen un ampli ventall de temes relacionats amb l’ètica, la filosofia de l’educació i el pensament pedagògic.

Actualment realitza tasques de docència en les assignatures de Pensament Pedagògic i Social Contemporani i d’Educació Moral.