Informació

Ambientòleg de formació, sempre he desenvolupat la meva tasca professional i vocacional al món educatiu. He cursat el Màster d’Educació en Valors i Ciutadania a la Universitat de Barcelona.

Professionalment m’he projectat durant quatre anys com Educador Ambiental. Voluntàriament sempre he estat vinculat al mon de l’educació en el lleure i l’escoltisme: com a participant, com a monitor de lleure i, final i actualment, com a responsable associatiu.

Estudiant del programa de Doctorat Educació i societat per la Universitat de Barcelona. Centro la recerca en la participació de la infància i la joventut sobre matèria ambiental.