Informació

Graduada en Psicologia i Filosofia i Màster en Investigació i Canvi Educatiu, actualment és estudiant de Doctorat en el Programa d’Educació i Societat de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. El tema de la seva tesi és el respecte com a principi pedagògic, investigació dirigida per Maria Rosa Buxarrais i Francisco Esteban. En la actualitat, gaudeix d’un ajut predoctoral de Personal Investigador Novell (FI) atorgat per la Generalitat de Catalunya. Les seves àrees d’interès són la teoria de l’educació i l’educació moral.