Ana Maria Novella Cámara

Informació

Professora agregada interina del Departament de Teoria i Història de l’Educació. Facultat d’Educació.

Llibres publicats

Articles publicats

 ico_arti Esteban, M. B. y Novella, A. M. (2018). Jóvenes, participación y democracia: retos propositivos expuestos por la juventud. RELAPAE, (9), 110-124
 Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipal. Llena, A. & Novella, A. (coord). (2018). Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipal. Document marc. Departament de Promoció de la infancia. Área de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona:
 ico_arti Úcar, X.; Planas, A.; Novella, A. & Rodrigo, P. (2017). Evaluación participativa del empoderamiento juvenil con grupos de jóvenes. Análisis de casos. Revista de Pedagogía Social, 30, 67-80.
Agud, I.; Novella, A (2015). Los consejos infantiles y el diseño de espacios públicos. Una propuesta metodológica. Bordón, 68(1), 83-98. ISSN: 0210-5934
Agud, I.; Novella, A (2015). Los consejos infantiles y el diseño de espacios públicos. Una propuesta metodológica. Bordón, 68(1),  83-98. ISSN: 0210-5934

Soler, P.; Novella, A.; Planas, A (2015).  Les estructures de participació juvenil a Catalunya d’ença de la transició democràtica. Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació(25),  211-237. Publicació online. ISSN: 1134-0258

Soler, P.; Novella, A.; Planes, A (2015). The structures of youth participation in Catalonia since the democratic transition. Catalan Social Sciences Review(5), 107-128.  Publicació online. ISSN: 2014-6035

Novella, A. (2014). L’arquitectura de la participació infantil, construïda “amb i des dels infants”. FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, 3
Agud, I., Novella, A., i Llena, A. i (2014). Conditions for effective children’s participation. According to children’s voices. Revista de cercetare [i interven]ie social, 46, 9-21
Martín, X.; Novella, A. y Puig, J.M. (2013). Citizenship without certainties. Encounters on Education, 14, 99-116.
Novella, A., Agud, I., Llena, A. i Trilla, J. (2013). El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil. Bordón, 65 (3), 93-108.
Novella, A. (2012). La participación de los niños, cuestión de avances profundos. Rayuela, Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos, 7, 96-104.
Trilla, J. y Novella. A. (2011). Participación, democracia y formación para la ciudadanía. Los consejos de infància. Revista de Educación, 356, 23-43.