Informació

Professora titular del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència als Graus d’Educació Social, Pedagogia i Educació Infantil, i al Màster d’Educació per a la Ciutadania i en Valors, a assignatures de Teoria de l’Educació i Educació en Valors.

Ha participat en l’elaboració de materials sobre educació moral per les etapes de Primària i Secundària (Col·leció Transversal i Guías Praxis). Ha publicat Educación en valores para una sociedad abierta y conceptual. Aproximación conceptual. i El proceso de construcción de valores. En J. Mª Puig (Coord.). Entre todos. Compartir la educación para la ciutadania. Darrerament ha participat en projectes d’investigació sobre la dona migrant i inclusió social.

Participació en projectes de recerca competitius en els darrers 5 anys:

Mujer, inmigración y prostitución: elementos para la intervención socioeducativa. Nº proy. EDU2008-04724-E/EDUC. 2009-10. Plan Nacional I+D+I. Acción Complementaria 2008. Ministerio de Educación y Ciencia. IP: Ana Ayuste González.

Aules obertes a la professionalització: anàlisi del seu impacte en la identitat i competències del formador. Nº proj. 1002-29. 2010-12. Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). IP: Begoña Piqué Simón.

Construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d’experiències d’aprenenatge servei en la formació inicial de mestres. Nº proj. 2014 ARMIF-00044. 2014-15. Ajuts de recerca en millora i innovació en la formació inicial de mestres. Programa ARMIF (AGAUR). IP: Montserrat Payà.

Teixint la docència des dels equips docents: estudi de les dimensions de qualitat. Nº proj. REDICE 14-1566. 2014-16. Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB). IP: Ana Mª Novella Càmara.

Llibres publicats

Articles publicats

 ico_arti Gómez-Fernández, Mª A.; Payá-Sánchez, M.; Isidro-Alabaladejo, M.; García-del Arco, M.; Molina-Ordóñez, R.; Goberna-Tricas, J. (2019). El saber experiencial de las matrones de atención primaria en la detección de violència de genero durante el embarazo. Estudio cualitativo. Enfermería Clínica.
 ico_arti Payá-Sánchez, M.; Gómez-Fernández, Mª A.; Martín-Badía, J.; Goberna-Tricas, J. (2019). Formación para la detección de la violencia de género durante el embarazo: evaluación de una propuesta contextualitzada. MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad. 4(1), 22-38.
 ico_arti Gómez-Fernández, M. A.; Goberna-Tricas, J.; Payá-Sánchez, (2019). Characteristics and clinical applicability of the validated scales and tools for screening, evaluating and measuring the risk of intimate partner violence: systematic literature review (2003-2017). Aggression and Violent Behavior, 44, pp. 57 – 66. ISSN: 1359-1789
 ico_arti Gros, B.; Escofet, A.; Payá, M. (en prensa). Codiseño de un chatbot para facilitar procedimientos administrativos a población migrada. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación.
 ico_arti Payá, M.; Escofet, A.; Rubio, L. (en prensa). El desarrollo de la competencia investigadora a través de los proyectos de aprendizaje-servicio. Codiseño y validación de una herramienta para los futuros profesionales de la educación. Bordón. Revista de Pedagogía.
 ico_arti Payà, M. (coord.) (2018). Guia per a la formació de la competència investigadora
Traducción al castellano
 ico_arti Ayuste, A. et. al (2018). El aps como contexto investigador para estudiantes, maestros y professores: hibridaciones con el cod-diseño y la investigación formativa. En Martínez, V.; Melero, N.; Ibáñez, E.; Sánchez, Mª C. El Aprendizaje-Servicio en la Universidad. Una metodologia docente y de investigación al servicio de la justícia social y el desarrollo sostenible. Salamanca: Comunicación Social. Ediciones y publicaciones, 109-114
  Payá, M.; Vilanou, C. (2017). Alberto Bonet y su estudio sobre la conciencia moral del niño (1927): A propósito de los primeros trabajos sobre la educación moral en la Universidad de Barcelona. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación. ISSN: 0212-0267
  Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2016).  Una lectura pedagògica de la intervenció professional amb dones en contextos de prostitució: Una relació basada en el reconeixement. Temps d’Educació, 50,  189-204.  ISSN: 0214-7351
  Payá, M.; Ayuste, A.; Rubio, L.; Gijón, M.; (2015). Intervención con mujeres en contextos de prostitución: lectura pedagógica desde diferentes voces. Teoría de la Educación, 27 (2-2015),  137-159. ISSN: 1130-3743
Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2015).  Social work and prostitution: an approach to educational practices. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457
  Ayuste, A.; Payá, M. (2014). La relación educativa con mujeres en contextos de prostitución: la dimensión pedagógica de la intervención. Educación XX1. 17 (1). pp.291-308. DOI:10.5944/educxx1.17.1.10715
  Piqué, B.; Payà, M.; Obiols, N. (2013). El ser, el conèixer i el saber fer: les competències del formador/a des de la modalitat formativa de les «Aules Obertes a la Professionalització (AOP)». REIRE. Revista d’Innovació i Recerca en Educació. 6 (1). pp. 10-33.
  Payà, M. (2012). Algunes lectures clàssiques de Teoria de l’Educació: una mirada particular en un context de crisi. Temps d’Educació. 43. pp. 99-108.
  Ayuste, A.; Payà, M. (2010). Prácticas cooperativas y redes de relación de las mujeres inmigrantes. Bordón. 62: 4. pp. 37-49.
PPayá, M. (2010). El proceso de construcción de valores. En J.Mª Puig. (Coord.). Entre todos. Compartir la educación para la ciudadanía. Barcelona: ICE-Horsori. pp. 33-46.