Skip to main content

Alba Palau Centelles

Universitat de Barcelona
Dept. Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Membership Ended

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: estudiant de màster / MA student (07/12/2020 - 30/06/2021)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: estudiant de màster / MA student (07/12/2020 - 30/06/2021)

 

07/12/2020 - 30/06/2021 Beca de colaboración de estudiantes con departamentosMinisterio de Educación y Formación Profesional

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/en/node/5623