Skip to main content

Paola Lizana Miranda

Universitat de Barcelona / CONICYT
Dept. de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

nvestigadora postdoctoral CHILE / CHILE postdoctoral researcher (30/09/2023 - 30/09/2025)

25/09/2023

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora postdoctoral CHILE / CHILE postdoctoral researcher (30/09/2023 - 30/09/2025)

 

30/09/2023 - 30/09/2025 Beca CHILE de postdoctorado en el extranjero, CONICYT, Xile / Chile

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/en/node/5899