Vés al contingut

Com activar el sistema de plagi URKUND des de l'activitat tasca?

En aquesta guia ràpida es mostra el procés a seguir per activar el sistema de detecció de plagi URKUND que esta instal·lat a l’activitat Tasca del Campus Virtual UB:

1. Creació i configuració d’una activitat Tasca (amb enviament de document).

2. Lliurament de la tramesa i enviament a URKUND.

3. Recepció del resultat de l’anàlisi.

4. Particularitat de configuració d’una activitat Tasca en línia (sense tramesa de document)

5. Eliminar documents de l'espai d'anàlisi d'URKUND

 

1. Creació i configuració d'una activitat Tasca:

a. Crear una nova activitat d'aprenentatge:

b. Triar tasca al menú d'activitats d'aprenentatge:

c. Escriu el nom de la tasca:

d. En el costat dret baixa i clicar en connector de plagi URKUND i desplega les diferents possibilitats disponibles si vols fer modificacions:

 

A l'apartat Afegir trameses a la base de dades d'Ouriginal heu de saber que:

  • Si marqueu , les entregues seran afegides a la base de dades d'Ouriginal per a futures comparacions.
  • Si marqueu No, el document serà esborrat de la base de dades d'Ouriginal després que el sistema acabi de fer l'anàlisi.

 

2. Lliurament de la tramesa i enviament a URKUND:

Els estudiants, en entrar a la tasca per enviar el seu arxiu, veuran l’avís:

Si es marca, el document s'usarà per a les anàlisis comparatives, però no es mostrarà el detall del text (es mantindrà ocult).

Un cop l’alumne puja l’arxiu, a l’apartat on hi figura el nom, apareix la icona i en situar el cursor del ratolí a sobre li mostra la informació: “Aquest fitxer està pendent d’enviar-se a URKUND”:

Com a professor, un cop els estudiants hagin pujat els fitxers, si entrem a l’apartat Visualitza/Qualifica totes les trameses

Fitxers de la tramesa també mostrarà la icona d’engranatges amb el mateix missatge:

L’enviament del document pot trigar entre 10-15 minuts.

Un cop s’ha enviat el fitxer a URKUND, el missatge canvia: “Aquest fitxer ha estat enviat a URKUND i ara és l’espera que l’anàlisi estigui disponible”.

L’alumne també veurà el mateix missatge si entra a la tasca.

El document serà analitzat per Urkund.

El procés pot trigar uns minuts i com a màxim 24 hores.

L’anàlisi de similituds es fa a partir de l’anàlisi de diferents fonts com, per exemple, documents públics accessibles a internet, editorials i dipòsits propis, ja siguin públics o privats. A partir d’aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres documents per tal que el professor el pugui valorar.

3. Recepció del resultat de l’anàlisi:

a. Entreu a la tasca, a l’apartat Visualitza Qualifica totes les trameses:

b. A la columna Tramesa de fitxers apareix el resultat sota el nom del fitxer:

El percentatge indica el grau de similitud del contingut del document amb la informació que Urkund ha trobat. 

c. Clicar l’enllaç URKUND que apareix al costat del nom de la tasca per obrir l’informe complet.

d. Clicar l’enllaç URKUND que apareix al costat del nom de la tasca per obrir l’informe complet.

e. S’obrirà en una pestanya a part una pàgina amb l’informe de resultats per analitzar la similitud del document.

En aquesta etapa, l’alumne, al costat del nom de la seva tasca, veurà l’enllaç “Opt-out”.

Si hi clica, accedirà a una pàgina des d’on podrà oposar-se a que el seu document sigui visible un cop incorporat a la base de dades d’Urkund clicant sobre el botó “Document exempt” si així ho vol. Però s'usarà per a contrastar-ho amb tots els documents que s'hi envïin després.

 

4. Particularitat de configuració d’una activitat Tasca en línia (sense tramesa de document)

En el cas de les tasques en línia, cal especificar-ho als paràmetres:

- Tipus de tramesa:

 

- Connector de plagi de URKUND:

5. Eliminar documents de l'espai d'anàlisi d'URKUND

Si us cal eliminar documents que heu enviat erròniament a URKUND, cal que ho demaneu al servei de Gestió d'ATIC UB, facilitant els IDs dels documents que ha de ser eliminats. Vegeu la informació de com fer la petició al web d'ATIC UB.

També podeu veure com activar Urkund a una tasca i altres procediments a les píndoles interactives del TACTIC del CRAI UB.

 

 

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte