Vés al contingut

Com puc configurar una tasca per treballar amb grups d'alumnes?

Primer de tot és necessari crear els grups d’alumnes (veure PMF Com crear grups d'alumnes?) que han de realitzar la tasca i després agrupar-los en un Agrupament (veure PMF Com crear agrupaments?). 
D’aquesta manera Moodle farà servir aquest agrupament per trobar el conjunt d’alumnes a qui va dirigida la tasca.
Un cop hem establert els grups i l’agrupament que els conté, és necessari habilitar els Grups Visibles o Grups Separats en "Mode de grup" als paràmetres del curs, abans de crear una nova tasca, per poder editar els paràmetres del lliurament posteriorment.

 

Una vegada fet, cal seguir els passos que s'expliquen a continuació:

1. Activar l'edició del curs i fer clic als tres puntets de la tasca. Un cop obert el desplegable, seleccionar Edita paràmetres:

 

2. A l’apartat Paràmetres de la tramesa en grup figuren els camps que afecten al treball en grup:

Si no es tria cap agrupament, es farà un grup per omissió que no reflectirà els grups creats prèviament i tan bon punt un estudiant faci una tramesa s’assignarà a tots els alumnes del curs.

Un cop els alumnes han fet la tramesa, en entrar a qualificar, des de la tasca i la pantalla de qualificació individual, a l’apartat de qualificació a Paràmetres de la tramesa en grup, es pot forçar l’aplicació de la nota a tots els participants del grup.

En aquesta guia ràpida també s'explica el procés per configurar-la.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte