Vés al contingut

Com activar el flux d'avaluació en una tasca

Al publicar les qualificacions d'una tasca, els professors moltes vegades prefereixen publicar-les als alumnes al mateix temps. Tot i què hi ha diferents maneres d'evitar que els alumnes rebin una notificació en el moment en el qual se'ls hi assigna una qualificació (per exemple, amagant les qualificacions als alumnes des de l'apartat Edita paràmetres), la manera més adequada per fer-ho (i que només afecta a l'activitat en qüestió) és a través del flux d'avaluació (workflow).

 

Què és el flux d'avaluació i com activar-lo?

El flux d'avaluació (workflow) és un sistema per controlar el procés d'avaluació.

Per activar-ho, haureu de crear una tasca i, als seus paràmetres, entrar a Qualificació. Un cop desplegat el menú, dirigiu-vos a Utilitza el flux d'avaluació i seleccioneu :

 

 

Com funciona el flux d'avaluació?

En primer lloc, permet establir fases en el desenvolupament del procés d'avaluació:

  • No avaluada
  • Avaluant-se
  • Avaluació completada
  • En revisió
  • A punt per publicar
  • Publicada

L'alumnat tindrà la informació en tot moment de la situació en la qual es troba la seva tasca, però no podrà conèixer la seva nota fins que no estigui a la fase Publicada. D'aquesta forma, el professor controla que totes les qualificacions de la tasca es mostrin a tot l'alumnat al mateix temps. És a dir, quan el professor/a hagi acabat de qualificar totes les entregues, només caldrà que esculli l'opció Publicada i, tot l'alumnat, rebrà la qualificació al mateix temps.

En segon lloc, el flux d'avaluació també permet assignar les entregues perquè siguin qualificades per professors concrets. Aquesta opció apareixerà com a disponible en el moment en el que s'activi el workflow des dels paràmetres de la tasca:

 

Com establir l'estat d'avaluació en el qual es troba una entrega?

L'estat d'avaluació i l'assignació concreta d'un avaluador es pot realitzar de forma massiva des de la pàgina Visualitza totes les trameses:

 

Podreu triar l'estat de l'avaluació tot fent clic al desplegable que apareix a sota de la columna Estat:

 

 

Per assignar un avaluador concret per a cada tasca, podreu fer-ho tot seleccionant les trameses concretes (tot fent clic al quadrat que trobareu al costat esquerre del nom de cadascun dels alumnes) i fent clic a l'apartat Amb la selecció...>Assigna un avaluador, que trobareu a baix de la pàgina:

De la mateixa forma podem canviar de forma massiva l'estat de la qualificació. Seleccionem les trameses concretes i al desplegable escollim "Estableix l'estat del flux d'avaluació".

Recordeu que també podeu assignar avaluador i establir l'estat de l'avaluació de forma individual quan s'esta qualificant una tramesa concreta:

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte