Vés al contingut

Com marcar com a feta una activitat o un recurs a un curs del Campus Virtual

Quan el professorat del curs activa la compleció al seu curs del Campus Virtual, algunes activitats es marquen com a fetes una vegada es compleixen una serie de condicions. Com per exemple haver tret més d'un 5 a un qüestionari.

En d'altres recursos el professorat pot permetre que l'estudiant marqui com a feta una activitat o un recurs de forma manual, com per exemple quan ha llegit un PDF o obert un recurs URL.

En aquest cas l'alumne veu un botó amb el text "Marca com a feta", com es pot veure en aquesta imatge:

Fig 1

Una vegada heu realitzat l'activitat o llegit el recurs, podeu fer clic al botó, aquest canviarà a l'estat "Feta"

Fig 2

Una vegada en aquest estat, al professorat responsable li constarà l'activitat com a realitzada.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte