Vés al contingut

Com puc consultar el llistat d'alumnes matriculats?

S'han implementat noves funcionalitats a l’aplicació dels llistats d’alumnes matriculats, disponibles pel professorat des del Campus Virtual UB, així com des dels portals de caps d’estudis i de la coordinació dels màsters.

  •  Els/Les caps d’estudis, des del seu portal, podien veure el número d’alumnes matriculats i, a partir d’ara podran veure també el detall dels alumnes de cada una de les assignatures dels seus ensenyaments, així com la seva foto.

Consulta d’alumnes matriculats per grup > Oferta de grups-Llistats > Al final de cada una de les línies del grup veuran l’opció de treure el llistat.

 

  • En el portal de la coordinació del màster s’ha afegit la mateixa funcionalitat que tenen els caps d’estudis.

Llistes d’assignatures > Relació dels màster que coordina > Oferta de grups-Llistats > Al final de cada una de les línies del grup veuran l’opció de treure el llistat.

  • Per últim, el professorat que sigui coordinador d’alguna assignatura, des del Campus Virtual, a més d’accedir a la llista d’alumnes de l’assignatura o assignatures que té assignada la docència, podrà veure la relació de totes les assignatures que coordina, així com els alumnes matriculats en cadascuna d’elles.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte