Vés al contingut

Com comparteixo un arxiu de Onedrive amb diferents usuaris i diferents permisos?

Suposem que volem compartir un arxiu de onedrive amb diferents usuaris, però volem que uns només puguin visualitzar i uns altres puguin també editar. Com ho faríem?

Anirem al nostre OneDrive de la Universitat de Barcelona:

https://ubarcelona-my.sharepoint.com/

Ara farem clic a la icona de compartir de l'arxiu que volem compartir:

 

Fig1

 

A la finestra emergent que ens apareix, introduirem les adreces de correu de les persones amb qui volem compartir l'arxiu. En aquest primer cas deixem els permisos només en "Pot visualitzar" .

Farem clic en "Copia l'enllaç", si volem l'enllaç al portapapers i farem "Envia"

Fig 2

Ens apareixerà una altra finestra indicant que l'enllaç ha estat compartit. Ara l'usuari ja pot visualitzar l'arxiu.

Fig 3

Ara repetirem l'acció, però indicant que els usuaris que especifiquem poden editar l'arxiu:

Tornem a clicar a la icona de compartir.

 

Fig 5

 

Fixem-nos que ara, la finestra emergent ja ens indica que l'arxiu està compartit. Podem veure una petita icona a la cantonada inferior esquerra, on, si fem clic ens indica els detalls de l'administració de l'accés.

Fig x

 

Fent clic a la fletxa de la cantonada superior esquerra tornem a la finestra anterior.

Fig 6

Ara obrirem el desplegable fent clic a la icona de l'ull i seleccionarem "Pot Editar"

 

Fig 11

De forma anàloga al cas anterior, afegirem als usuaris que volem que, en aquest cas puguin editar. Si ens fixem, veurem que en la part inferior ens detalla que poden editar.

Una vegada comprovem que tot és correcte, fem clic a "Envia"

 

Fig 12

Ara ens apareix el missatge confirmant amb qui s'ha compartit l'enllaç i que poden editar.

Fig 14

Només ens quedaria comprovar que hem fet el procés de forma correcta.

Tornem a clicar de nou a la icona de compartir.

 

Fig 14

 

I a la cantonada inferior esquerra de la finestra emergent que ha aparegut.

 

Fig 15

A la següent finestra ens apareix el propietari de l'arxiu i les persones amb qui hem compartit l'arxiu i els seus permisos corresponents.

 

Fig 16

Des d'aquesta mateixa finestra podem fer clic a "Deixar de compartir" per eliminar els permisos atorgats.

Compartir amb el col·lectiu UB en comptes d'usuaris individuals:

Podem compartir amb tot el col·lectiu UB, o persones externes a la UB, per fer això fem clic de nou a compartir i a la icona de l'engranatge.

Fig 20

A la finestra emergent que s'obre podem compartir l'arxiu, amb qualsevol persona, persones de la UB, després ens indica amb qui ho estem compartint i la darrera opció seria amb persones concretes, què és la que hem fet sevir a l'exemple. 

A banda, des d'aquesta finestra podem bloquejar la descàrrega.

 

Fig 50

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte