Vés al contingut

Com puc crear un qüestionari?

El mòdul Qüestionari us permet crear un llistat de preguntes que l'estudiant ha de respondre per obtenir una qualificació.

Hi ha una àmplia varietat de tipus de preguntes (opció múltiple, veritat/fals, respostes curtes, etc.) que podeu afegir a un qüestionari.

Les preguntes s'organitzen per categoríes en un banc de preguntes i es poden utilitzar en el mateix curs o en altres.

1. Per crear-lo és necessari entrar a la pràgina principal del curs i seleccionar Crear activitats d'aprenentatge.

 

2. A la finestra emergent, seleccioneu l'opció Qüestionari.

 

3. Al nou formulari, empleneu les dades obligatòries: Nom (títol del qüestionari) i la Descripció (indicacions per ajudar l'estudiant, etc.). 

4. L'apartat Temporització permet establir les dates entre les quals estarà disponible el qüestionari. 

 

5. L'apartat Qualificació us permet configurar el tipus de qualificació que voleu utilitzar. 

 

L'element Límit de temps permet establir el temps determinat que durarà el qüestionari un cop obert. També podeu escollir com voleu l'enviament del qüestionari un cop aquest hagi expirat. 

6. L'opció Aspecte permet visualitzar les preguntes en un ordre aleatori o en una pàgina nova.

 

7. Al l'apartat Comportament de la pregunta podeu escollir com interactuen les preguntes amb l'alumne. 

Interactiu amb intents múltiples permet a l'estudiant respondre una pregunta i al mateix temps obtenir una retroalimentació immediata. L'estudiant podrà fer diferents intents per separat, però per cada resposta incorrecta restarà puntuació.

En el Mode adaptatiu l'estudiant dóna vàries respostes a una pregunta. Si la resposta és incorrecta, l'estudiant pot donar una altra resposta immediatament, però amb menys puntuació.

Mode adaptatiu (sense penalització) és igual que el mode adaptatiu però no se li apliquen sancions.

En la Retroacció diferida l'alumnat ha de respondre i enviar totes les preguntes abans que es mostri cap retroalimentació.

La Retroacció immediata permet contestar i obtenir una retroacció immediata, però no modificar la resposta.

Retroacció diferida o immediata amb CBM és igual que les anteriors.

8. Opcions de revisió, permeten controlar què poden veure els usuaris quan intenten resoldre el qüestionari o consulten els informes.

9. Un cop heu configurat el formulari, heu de fer clic a Desa els canvis i visualitza.

 

Inserció de preguntes:

1. Per inserir preguntes al qüestionari heu de fer clic al botó Afegeix una pregunta.

2. A la nova finestra haureu d'escollir el tipus de pregunta que voleu crear.

 

Vídeoguia explicativa sobre com crear un qüestionari:

URL: http://hdl.handle.net/2445/44025
 

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte