Vés al contingut

​Com puc enviar missatges al Campus Virtual?

La missatgeria permet mantenir una comunicació escrita entre dos o més usuaris. Tots els missatges es registren i es poden revisar posteriorment.

En entrar al Campus Virtual a la part dreta ens fixem en l'apartat Missatges. És aquí on apareixeran els missatges que ens poden enviar altres alumnes o professors. Premem ara sobre de Mostra els meus Missatges.

Podem veure que s'obre una pantalla de diàleg en la qual, en la part esquerra veiem les persones que ens han enviat un missatge i a la dreta els seus missatges. Si volem contestar aquests missatges ho farem a traves de Escriu un missatge.

Suposem ara que volem enviar un missatge a una persona determinada que no ens ha enviat abans un missatge.

Ens situem al menú d'Administració  i seleccionem primer Usuaris i després Usuaris inscrits.

 

Aquí ens surten tots els usuaris inscrits en un curs determinat. Seleccionem el compte de la persona a la qual volem enviar un missatge.

Podem veure tota la informació relacionada amb aquesta persona. Seleccionem Missatge.

Com podem veure ens surt la pantalla de diàleg que ja hem descrit anteriorment.

Quan tinguem més d'una conversa amb diferents persones des d'aquesta pantalla podrem escollir a la part esquerra amb qui volem parlar.

Finalment des del nostre compte podem configurar les Preferències dels missatges.

Podem impedir que ens enviïn missatges els usuaris que no siguin a la meva llista de contactes. També activar o desactivar la nostra visibilitat del Flux d'activitat i del Correu electrònic.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte