Vés al contingut

Gestió d'usuaris als espais de més d'un any acadèmic de durada

Els espais que han de durar més d'un any acadèmic s'han de gestionar de manera especial. 

S'ha de tenir cura, sobretot, de mantenir els usuaris actualitzats. Per fer-ho, caldrà que demaneu al PSD del CRAI de la vostra facultat que us traslladin el curs d'espai de facultat a la categoria actual. Això vol dir, per exemple, traslladar un curs ubicat a la categoria 20/21 a la categoria actual 21/22. Això es farà des de l'eina CEL (cel.ub.edu), i és necessari per tal que carreguin les inscripcions GIGA que afegiu al curs.

Seguidament, caldrà que vosaltres actualitzeu la informació GIGA del curs des de l'eina CEL. Per fer-ho, haureu d'accedir a l'apartat Gestiona inscripcions UB GIGA, tot fent clic al + que hi haurà al costat dret de cada curs:

Actualitzeu les inscripcions GIGA per tal que el sistema carregui els nous estudiants i esborri els que ja han acabat. Per fer-ho, podeu actualitzar el codi d'ensenyament, canviant l'any del curs acadèmic.

1) Feu clic a la icona de llapis que trobareu a la part dreta del codi:

 

2) A continuació, s'obrirà la pàgina d'edició del codi GIGA.

3) Per actualitzar el codi, només caldrà que editeu el curs acadèmic i poseu l'any actual. Quan acabeu, deseu els canvis:

Recordeu que sempre s'haurà de posar el primer any del curs acadèmic. És a dir, si el curs és 2022-2023, a la inscripció haureu de posar 2022.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte