Vés al contingut

Plantilla exemple qualificador

En base a algunes de les consultes rebudes a la Unitat de Docència del CRAI us proposem un qualificador d’exemple per si us pot servir de referència.

Es tracta d’un qualificador amb tots els seus elements qualificats sobre 10 (tret de l’assistència a classe que és sobre 1 ) i amb dues grans categories:

Avaluació continuada i Avaluació única, la categoria general del curs està configurada amb el mètode d’agregació “Qualificació més alta” per què el sistema agafi la més alta de les dues avaluacions en cas de que un alumne, per algun motiu, hagi fet totes dues avaluacions.

La categoria d’avaluació única només consta d’un element de qualificació sense cap tipus de configuració extra amb la agregació de “mitjana de les qualificacions”

La categoria d’avaluació continuada consta d’una subcategoria anomenada “Elements ponderats continuada” on posarem tota la resta d’elements de la categoria avaluació continuada tret d’un element anomenat “Assistència” l’objectiu d’aquesta categoria és poder afegir l’element “assistència” com a crèdit extra, no afegint-se a la nota si aquesta ha arribat a la seva qualificació màxima, i on podrem afegir puntuació extra al total si l’alumne ha assistit a classe habitualment (com a màxim 1 punt sobre 10)

Dins de la categoria “elements ponderats continuada” definirem dues subcategories, una primera amb uns elements de “Realització voluntària” amb un pes del 10% de la nota, i un altre de “Realització obligatòria” amb el restant 90% de la nota.

A la vegada aquesta darrera subcategoria de realització obligatòria es subdivideix en dues més que són unes “tasques obligatòries” (dues) que sumen un 60% de la nota i un qüestionari obligatori que serà el restant 40% d’aquesta subcategoria.

En els cas de la subcategoria “Tasques obligatòries” configurarem el mètode d’agregació com a “mitjana de les qualificacions” ja que volem que les dues tasques facin mitjana.

Fora d’aquesta subcategoria i dins de la categoria “Realització obligatòria” situarem el qüestionari “quiz avaluació continuada” d’aquesta forma podrem seleccionar com a mètode d’agregació a “Realització obligatòria” mitjana ponderada de les qualificacions assignant un pes de 60% de la nota a les tasques i un 40% al qüestionari.

Dins de la categoria “Avaluació continuada” situarem l’element “Assistència” que com hem comentat a l’inici es tracta d’un punt extra, en aquesta categoria seleccionarem com a mètode d’agregació “Natural (Suma de qualificacions)” ja que sinó no ens deixaria configurar l’element “assistència” com a crèdit extra.

La categoria “Elements ponderats continuada” tindrà un pes d’un 100% de la nota i el crèdit extra un 0%, ja que el sistema sabent que és un crèdit extra només afegirà la nota en cas de que no s’hagi arribat a la puntuació màxima.

Amb aquesta configuració, ja tindríem preparat el nostre qualificador amb les dues opcions de Avaluació continuada i Avaluació única.

Podem anar un pas més enllà i posar condicionals:

Anem a suposar de que per tal de que es calculi la nota final volem que com a mínim la nota de la categoria de “realització voluntària” i la de “realització obligatòria” siguin superior o igual a 4’5 en cas afirmatiu es farà la suma de la categoria de “elements ponderats continuada” i l’element “assistència” en cas contrari es posarà un 0.

Per fer això fem Edita càlcul al total de la categoria de “Avaluació Continuada”

El primer que haurem de fer és afegir números ID a les categories que intervenen al càlcul, cal afegir els noms als espais en blanc (sense claudàtors) i clicar el botó “afegeix número ID” del final de la plana.

Ens hauria de quedar semblant a la imatge:

Ara afegirem l'operació al requadre càlcul:

I desem els canvis.

En aquest enllaç trobareu més ajuda sobre els càlculs a les qualificacions:

https://docs.moodle.org/311/en/Grade_calculations

Nota: Una vegada guardat el càlcul, si editeu el paràmetres de la categoria “Avaluació continuada” veureu que ha desaparegut l’apartat “mètode d’agregació” ja que aquest ha estat substituït pel càlcul.

  

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte