Vés al contingut

Què puc fer en cas que no aparegui la columna de puntuació als intents d'un qüestionari?

Si hem creat un qüestionari i ja tenim intents dels nostre alumnes, podem veure aquests intents clicant a l’opció “Intents”

Fig1

Pot passar que ens trobem que apareix la data que l'alumne ha fet l’intent, però no la puntuació de les respostes, com podem veure a la següent captura:

Fig 2

Això es produeix per què hem indicat que la puntuació total el qüestionari sigui 0. En aquest cas, Moodle interpreta que no hi ha una puntuació màxima i no mostra les dades a la plana dels intents.

La dades hi són, i per tal de poder veure-les, cal editar el qüestionari:

Fig 3

I afegir puntuació a l'apartat de “qualificació màxima”. Després cal desar canvis. En el nostre cas, a tall d’exemple, hi posarem un 10.

Fig 4

Si ara cliquem de nou als intents realitzats, veurem que ja apareixen les puntuacions de les diferents preguntes:

Fig 5

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte