Vés al contingut

Què són les excepcions d'un qüestionari?

Les excepcions d'un qüestionari permeten obrir un qüestionari per a un alumne o grup d'alumnes concrets, especificant temps i dates de realització o nombre d'intents, de manera personalitzada (diferents del conjunt d'alumnes de curs).

Per accedir-hi cal obrir, des de la pàgina del qüestionari, el menú d'administració clicant a la icona roda dentada:

 

Excepcions de grup

Mostra el formulari amb els diferents paràmetres:

Primer, caldria seleccionar el grup (no cal tenir creats agrupaments) sobre el qual es volen aplicar els canvis.

La resta de paràmetres són:
• "Demana contrasenya". Si s'especifica una contrasenya, els estudiants han d'introduir-la per entrar al qüestionari.
• "Obre/Tanca qüestionari". Estableixen les dates concretes d'obertura i tancament per al grup seleccionat.
• "Límit de temps". Permet establir un límit de temps determinat per respondre el qüestionari.
• "Intents permesos". Indica el nombre total d'intents.

Si és necessari establir criteris per diferents grups, es pot fer clicant a "Desa i introdueix una altra excepció".

 

Excepcions d'usuari

Mostra el formulari amb els diferents paràmetres:

 

A diferència de l'excepció de grup, en aquesta cal seleccionar els alumnes individualment. 

Si són diversos alumnes als quals cal obrir el qüestionari, cal fer-ho un a un amb el botó "Desa i introdueix una altra excepció ".

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte