Vés al contingut

Què són les restriccions d'accés?

Els paràmetres Restriccions d'accés que permeten limitar l'accés de l'alumnat, d'acord amb diferents condicions, de forma que sols es mostrin a qui compleixi els requisits establerts.

Fins que no es compleixin, l'alumnat no veurà res del contingut.

Per afegir restriccions d'accés aneu als paràmetres de configuració de l'activitat.

A l'apartat Restriccions d'accés, cliqueu al botó Afegeix una restricció..:

Es mostren les diferents opcions disponibles:

 

Compleció d'activitat
Requereix que s'hagi fet (o no) una altra activitat per poder accedir. 

Data
Fins que no arribi la data establerta l'activitat/recurs no permetrà l'accés. No es veurà res del seu contingut.

Qualificació
Es pot establir
- que si no s'aconsegueix aquella qualificació no es pugui accedir. També es pot establir més d'una.
- una condició sobre qualsevol qualificació que hi hagi en curs (d'alguna activitat, d'alguna qualificació manual...).
- ja sigui un valor mínim requerit (un percentatge mínim), un valor màxim (un percentatge menor a cert valor), tots dos, o cap d'ells.
- els números de la franja poden ser fraccionaris (fins a cinc decimals).

Compte amb el valor màxim. Si el màxim fora 7, un estudiant que obtingués exactament 7 no veurà l'activitat. Podria configurar-la 7.01 si realment volgués incloure el 7.
Si es creen diverses activitats que apareixen segons els intervals de qualificació, utilitzeu el mateix número per al màxim d’una activitat i el mínim per a la següent. Per exemple, podeu crear una activitat amb un màxim de 7 i una altra amb un mínim de 7. La primera apareixerà a tots els punts que van entre 0 i 6.99999 i la segona apareix a tots els que marquen de 7.00000 a 10. Això garanteix que tothom tingui una nota veurà una o una altra.

Si voleu utilitzar una condició per a estudiants amb qualificacions en blanc, podeu afegir una restricció i seleccionar l’activitat que voleu utilitzar com a restricció. No seleccioneu cap casella de selecció ni per criteris superiors o inferiors. Això requerirà que l'estudiant tingui una nota. Significa que els estudiants amb qualificacions en blanc no compleixen aquest criteri.

​Per suprimir una condició de qualificació, definiu el nom de l'avaluació a "cap" i elimineu els valors del nombre de rang.
L'activitat només apareixerà si l'estudiant tingués un valor per a la qualificació especificada, o si figura a dins del rang especificat.
Totes les condicions han de complir-se perquè l'activitat aparegui.

Grup
Si al curs s'han creat grups, sols es permetrà l'accés a qui figuri com a participant del grup (o grups) triat. Consulteu aquesta altra PMF sobre la creació de grups.

Perfil d'usuari
Ofereix diferents opcions de restricció d'acord amb dades relatives al participant. Recomanem que la restricció es faci sobre algun dels següents camps:
Numero ID: és el niub de l'estudiant.
Cognoms: trieu-los tal i com apareixen a la llista de participants del curs.

Codi d'autorització
 S'ha de fer servir el PLD i establir una regla per donar un codi a l'alumne. 

Conjunt de restriccions
Permet afegir un grup de restriccions complexes per aplicar lògica complexa. Més informació.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte