Vés al contingut

Respostes amb apòstrofs de les preguntes dels qüestionaris

A les preguntes dels qüestionaris, en ocasions, elements com l'apòstrof tipogràfic o recte apareixen qualificades com respostes incorrectes/incorrectes indegudament. Recomanacions:

- Indicar les possibilitats de resposta o utilitzar un asterisc * de forma que reculli tots els caràcters. Es a dir si la resposta ha de ser: "Tallar darrels", a la configuració indiquem:  "Tallar d*arrels".

Un altre exemple:  Aquests llibres, guarda ­{1:SHORTANSWER:%100%'ls} al prestatge.

A la configuració ho indiquem amb un *: Aquests llibres, guarda ­{1:SHORTANSWER:%100%*ls} al prestatge.

Això implica que si escriuen per exemple "guarda2ls", es donaria per correcte. 

 

- Configurar el curs forçant el llenguatge per evitar diferències de cadenes d'idioma.

 

- Indicar al text de la pregunta, l'element que ha de fer servir l'alumnat i cap altre més.

 

Si ja s'han fet intents al qüestionari, es pot donar un segon intent a l'alumnat que els hi hagi sortit error de la correcció i que configurin les seves preferències d'idioma així com el professorat forci l'idioma al curs.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte