Línies de recerca

Línies de recerca

El CECUPS treballa en l’actualitat en cinc línies d’investigació. Les cinc estan connectades entre si i es retroalimenten a través de la participació en elles dels diferents investigadors. No obstant, són independents entre si pel que fa referència als seus objectius i plans de treball. Les línies en qüestió són les següents:

Art, cultura i creativitat

Coordinador responsable: Arturo Rodríguez Morató
Investigadors del grup participants: Arturo Rodríguez Morató; Peter Wagner; Esperanza Bielsa; Matías Zarlenga; Adam Havas; María Victoria Sánchez Belando; Ariadna Peralta Lledo; Arianni Batista Rodriguez; Gloria Guirao Soro; Jordi Alomar Payeras.

Política cultural i Diplomacia cultural

Coordinador responsable: Arturo Rodríguez Morató
Investigadors del grup participants: Arturo Rodríguez Morató; Matías Zarlenga, Mariano Martín Zamorano; Peter Wagner; Esperanza Bielsa; María Victoria Sánchez Belando; Uxío Novo Rey.

Tranducció i Societat

Coordinadora responsable: Esperanza Bielsa
Investigadors del grup participants: Esperanza Bielsa, Mattea Jean Cussel, Arturo Rodríguez Morató.

Sociologia comparativa de la modernitat

Coordinador responsable: Peter Wagner
Investigadors del grup participants: Peter Wagner; Anna Clot-Garrell.

Conflicte Social i Canvi Social

Coordinadora responsable: Trinidad Bretones
Investigadors del grup participants: Bretones; Arturo Rodríguez Morató; Peter Wagner; Esperanza
Bielsa.