Organització

Organització

El CECUPS es va constituir com a tal a principis de l’any 2007. Tot i així, els seus orígens es remunten a l’any 1999, quan Arturo Rodríguez Morató i Salvador Giner van fundar el Centre d’Estudis de Sociologia de les Arts i la Cultura. El CESAC tenia com a objectius: la realització d’investigacions sociològiques en l’àmbit de les arts, l’aprofundiment teòric en l’anàlisi de les dinàmiques artístiques i culturals, i en general la promoció d’aquest camp d’estudis. Progressivament, la tasca del grup es va centrar de forma primordial en l’estudi de la política cultural. A partir d’aquí, la incorporació de Teresa Montagut i de Juan Díez Medrano va donar peu a obrir dos nous àmbits d’investigació i va propiciar la reconfiguració del grup com a CECUPS. Posteriorment, la incorporació de Peter Wagner ha permès afegir una nova línia de treball. L’actual estructura del CECUPS respon a aquesta trajectòria.

Director
     Arturo Rodríguez Morató 

Consell
     Trinidad Bretones Esteban
     Arturo Rodríguez Morató
     Peter Wagner 

President d'honor
     Salvador Giner de San Julián