Projecte

Projecte

El Centre d’Estudis sobre Cultura, Política i Sociedad (CECUPS) es dedica a l’anàlisi sociològica de temes culturals i polítics, en particular aquells situats en la confluència d’aquests dos àmbits o dimensions de la realitat social. Des d’ una perspectiva fonamentalment comparativa, així doncs estudiem, entre d’altres, temes de política cultural, la relació entre cultura i territori, la construcció cultural d’Europa o la configuració reflexiva de la modernitat.

El CECUPS és un grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona, en el qual s’hi integren sociòlegs, politòlegs i d’altres investigadors socials de diverses universitats espanyoles. El nostre objectiu comú és fer avançar el coneixement en aquest terreny. El repte és complex i per això la tasca del CECUPS i dels seus membres es desenvolupa en diferents registres: en la investigació acadèmica orientada a l’excel·lència i la innovació, de forma primordial i bàsica, però també, alhora, en la formació, en la promoció d’aquests temes dins de la comunitat científica i en la dinamització del debat públic i política al seu entorn.