Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Estudies o treballes?

Títol de la recerca: 
Estudies o treballes?
Què us proposem fer?: 
Hi ha vàries alternatives per apropar-se al fenomen de la presa de decisions dels joves sobre els seus itineraris formatius. I totes vàlides en un moment en que hi ha molt desconeixement sobre el tema. Es pot abordar a partir d'una anàlisi de les dades que aporten vàries enquestes que tenim disponibles. O bé a partir de les dades que provenen de l'oficina d'accés a la universitat. Una altra opció és enfocar-ho a través de la realització d'un conjunt d'entrevistes a persones joves. O, finalment, a partir de la realització d'una enquesta entre els propis estudiants del centre on es fa la recerca per conèixer millor com es prenen aquestes decisions.
Descripció de la recerca: 

Des de fa uns anys estem vivint importants processos de canvi que estan modificant el perfil dels estudiants que accedeixen a la universitat. A l'hora que incrementa la seva heterogeneitat. Això està relacionat amb canvis en els motius que porten als joves a optar per uns itineraris formatius o uns altres. O, també, a abandonar els estudis. L'objectiu d'aquesta recerca és aprofundir en el coneixement de les motivacions i els discursos que porten a una o altra decisió. I, relacionat amb això, a la identificació de quins són els factors que la condicionen més: la famlia? l'entorn social? els condicionants econòmics? culturals? etc..

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Paraula clau: 
estadistica
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
10. Reducció de les desigualtats