Majúscula demarcativa 

Els mots que no estan afectats per la funció distintiva de la majúscula —i que, per tant, s’escriuen habitualment en minúscula— han de portar majúscula inicial si ocupen unes posicions determinades dins el text.

Bàsicament, es poden distingir tres casos generals en què cal fer ús de la majúscula inicial.
 1. Van amb majúscula inicial els mots que comencen un títol o un subtítol.

  Exemple correcte Compaginació
  Descripció

 2. També cal escriure amb majúscula inicial el primer mot del paràgraf que hi ha després d’un títol o d’un subtítol.

  Exemple correcte El resum
  En textos impresos […]

  Cal recordar que ni els títols ni els subtítols porten cap punt al final i que el canvi de línia en aquest cas té el mateix efecte que el punt.

 3. Finalment, van amb majúscula inicial tots els mots precedits immediatament d’uns signes de puntuació determinats, tant si és a línia seguida com entre un paràgraf i el següent.

  • El punt:

   Exemple correcte L’assignatura és eminentment pràctica. Es proposaran exercicis individuals i en grup.

  • El signe d’exclamació de tancament:

   Exemple correcte Atenció! Acabat de pintar

  • El signe d’interrogació de tancament:

   Exemple correcte A partir de quina edat som adults? Què caracteritza una persona adulta?


Més enllà d’aquesta regla general cal remarcar l’ús de la majúscula en alguns tipus de text i diverses qüestions relacionades amb els signes de puntuació, a banda d’altres aspectes concrets:

Bibliografia
Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, pàg. 281.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.
Darrera actualització: 5-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Majúscula demarcativa» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1229> [consulta: 24 gener 2022].