Concordança dins d’un sintagma lexicalitzat 

En un sintagma lexicalitzat la formació del plural i, per tant, la concordança de nombre funciona de manera diferent segons els elements que constitueixen aquest sintagma: dos noms (institut escola), un nom i un adjectiu (flauta dolça), un nom seguit d’un sintagma preposicional (cap d’estudis) o dos noms coordinats (paga i senyal).

 • En un sintagma lexicalitzat format per dos noms, normalment només s’escriu en plural el primer element (i el determinant, si n’hi ha).

  Exemple correcte els decrets llei
  Exemple incorrecte els decrets lleis
  Exemple correcte les escoles taller
  Exemple incorrecte les escoles tallers
  Exemple correcte els contractes programa
  Exemple incorrecte els contractes programes
  Exemple correcte els convenis marc
  Exemple incorrecte els convenis marcs
  Exemple correcte els ensenyaments pilot
  Exemple incorrecte els ensenyaments pilots
  Exemple correcte les cèl·lules mare
  Exemple incorrecte les cèl·lules mares
  Exemple correcte les solucions patró
  Exemple incorrecte les solucions patrons


  Tot i això, hi ha alguns casos vacil·lants en l’ús. En aquests casos, es recomana de seguir el criteri documentat en el DIEC:

  Exemple correcte les paraules clau
  Exemple inadequat les paraules claus
  Exemple correcte els estats membres de la UE
  Exemple inadequat els estats membre de la UE


 • En un sintagma lexicalitzat format per un nom i un adjectiu (o per un adjectiu i un nom), la concordança és en tots dos elements.

  Exemple correcte Els ossos formiguers fan aproximadament 1,5 m de llarg.


  Exemple correcte L’estudi analitza tots els elements que integren aquells baixos relleus.


 • En un sintagma lexicalitzat format per un nom seguit d’una preposició (especialment de) i un altre nom en singular, en fer el plural només varia el primer nom (i el determinant, si n’hi ha).

  Exemple correcte Les sales de lectura estan a disposició de tot l’alumnat.


  Exemple correcte Disposem de tres micròfons sense fil.


  En canvi, si el sintagma està format per un nom seguit de la preposició i un altre nom en plural, cal anar amb compte a l’hora de fer el plural: el segon nom del sintagma s’ha de mantenir en plural.

  Exemple correcte un pla d’estudis

  Exemple correcte dos plans d’estudis

  Exemple incorrecte dos plans d’estudi


 • En un sintagma lexicalitzat format per dos noms coordinats, normalment s’escriuen en plural els dos noms (i el determinant, si n’hi ha).

  Exemple correcte Les pagues i senyals no es retornen si sou vosaltres els que desistiu de la compra o contracte.

  Exemple incorrecte Les pagues i senyal no es retornen si sou vosaltres els que desistiu de la compra o contracte.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 147-148.
Darrera actualització: 17-1-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança dins d’un sintagma lexicalitzat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3086> [consulta: 7 octubre 2022].