Concordança dins d’un sintagma lexicalitzat

En un sintagma lexicalitzat la formació del plural i, per tant, la concordança de nombre funciona de manera diferent segons els elements que constitueixen aquest sintagma: dos noms (institut escola), un nom i un adjectiu (flauta dolça), un nom seguit d’un sintagma preposicional (cap d’estudis) o dos noms coordinats (paga i senyal).

 • En un sintagma lexicalitzat format per dos noms, normalment només s’escriu en plural el primer element (i el determinant, si n’hi ha).

  Exemple adequatels decrets llei
  Exemple no admissibleels decrets lleis

  Exemple adequatles escoles taller
  Exemple no admissibleles escoles tallers

  Exemple adequatels contractes programa
  Exemple no admissibleels contractes programes

  Exemple adequatels convenis marc
  Exemple no admissibleels convenis marcs

  Exemple adequatels ensenyaments pilot
  Exemple no admissibleels ensenyaments pilots

  Exemple adequatles cèl·lules mare
  Exemple no admissibleles cèl·lules mares

  Exemple adequatles solucions patró
  Exemple no admissibleles solucions patrons


  Tot i això, hi ha alguns casos vacil·lants en l’ús. En aquests casos, es recomana de seguir el criteri documentat en el DIEC:

  Exemple adequatles paraules clau
  Exemple inadequatles paraules claus

  Exemple adequatels estats membres de la UE
  Exemple inadequatels estats membre de la UE


 • En un sintagma lexicalitzat format per un nom i un adjectiu (o per un adjectiu i un nom), la concordança és en tots dos elements.

  Exemple adequatEls ossos formiguers fan aproximadament 1,5 m de llarg.


  Exemple adequatL’estudi analitza tots els elements que integren aquells baixos relleus.


 • En un sintagma lexicalitzat format per un nom seguit d’una preposició (especialment de) i un altre nom en singular, en fer el plural només varia el primer nom (i el determinant, si n’hi ha).

  Exemple adequatLes sales de lectura estan a disposició de tot l’alumnat.


  Exemple adequatDisposem de tres micròfons sense fil.


  En canvi, si el sintagma està format per un nom seguit de la preposició i un altre nom en plural, cal anar amb compte a l’hora de fer el plural: el segon nom del sintagma s’ha de mantenir en plural.

  Exemple adequatun pla d’estudis

  Exemple adequatdos plans d’estudis

  Exemple no admissibledos plans d’estudi


 • En un sintagma lexicalitzat format per dos noms coordinats, normalment s’escriuen en plural els dos noms (i el determinant, si n’hi ha).

  Exemple adequatLes pagues i senyals no es retornen si sou vosaltres els que desistiu de la compra o contracte.

  Exemple no admissibleLes pagues i senyal no es retornen si sou vosaltres els que desistiu de la compra o contracte.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 147-148.
Darrera actualització: 17-1-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança dins d’un sintagma lexicalitzat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3086> [consulta: 21 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina