Format dels grāfics 

Com en el cas de les taules és recomanable que els grāfics, sobretot en els documents en quč hi ha remissions internes, tinguin un títol que les identifiqui. Aquesta informaciķ, perō, també es pot incloure al peu com en les ilˇlustracions.

Les diferents parts del grāfic solen tenir una lletra més petita que la resta del document.

El format dels diferents elements del grāfic s’ha de mantenir al llarg de tot el text.
Darrera actualització: 8-4-2019
Impressiķ del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Format dels grāfics» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=3156> [consulta: 25 novembre 2020].