Notificacions de SocUB

SocUB és l’aplicació institucional de la Universitat de Barcelona perquè la comunitat universitària tingui sempre a l’abast la informació i els serveis més necessaris. Entre altres funcions, permet rebre notificacions institucionals diverses.

Atès que la plataforma és multiidioma, es poden rebre les notificacions en català, castellà o anglès, segons l’idioma que s’hagi seleccionat. Cal tenir present, però, que les notificacions de centre i de les unitats o serveis que imparteixen docència no estan diferenciades per llengua. Això vol dir que tothom rep el mateix missatge, independent de l’idioma en què es tingui la plataforma.

Com que es poden enviar notificacions de diversos tipus i emissors, convé limitar-ne el volum i assegurar-se que siguin realment útils.

Les notificacions han de ser:

  • Rellevants: informació important i de valor, especialment relacionada amb qüestions institucionals o acadèmiques (canvis en els procediments o en els terminis administratius).

  • Urgents: informació que ha de ser comunicada amb immediatesa, especialment relacionada amb qüestions de logística (tancaments imprevistos o situacions d’emergència).

  • Pràctiques: informació sobre alguna acció que han de fer els destinataris (portar documentació a secretaria o sol·licitar una cita prèvia).


Pel que fa a la redacció, amb vista a garantir una certa coherència i estil institucionals, s’estableixen una sèrie de recomanacions, d’una banda, sobre el títol de la notificació i, de l’altra sobre el cos.

AutorAquests criteris de redacció de notificacions per a l’entorn SocUB s’han elaborat juntament amb Imatge Corporativa i Màrqueting.

Els productors de notificacions poden sol·licitar la guia d’usuari de l’aplicació i les credencials corresponents.
Darrera actualització: 22-6-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Notificacions de SocUB» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3227> [consulta: 3 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina