Infinitiu amb valor temporal

Les oracions d’infinitiu amb valor temporal s’han d’introduir amb la preposició en i no pas amb la forma al.

Exemple adequatEn aixecar-se el president, es va acabar la sessió.

Exemple no admissibleA l’aixecar-se el president, es va acabar la sessió.


La construcció al/en + infinitiu és incorrecta amb valor causal.

Exemple adequatCom que l’ordinador no funcionava, l’Ariadna va escriure la redacció a mà.

Exemple no admissibleAl/En no funcionar l’ordinador, l’Ariadna va escriure la redacció a mà.


Exemple adequatLa confluència de centres de recerca públics amb empreses fa del Parc Científic de Barcelona un instrument de referència pioner perquè fomenta la transferència de coneixements i de tecnologia.

Exemple no admissibleLa confluència de centres de recerca públics amb empreses fa del Parc Científic de Barcelona un instrument de referència pioner en fomentar la transferència de coneixements i de tecnologia.


Atès que hi ha casos en què es fa difícil destriar el sentit temporal del causal, es poden cercar solucions menys ambigües, en les quals el sentit temporal o causal es distingeixi amb claredat.

Exemple inadequatEn veure’ls tan ocupats, ens admiràvem que poguessin fer el que feien.

Exemple adequatQuan els vèiem tan ocupats, ens admiràvem que poguessin fer el que feien.

Exemple adequatCom que els vèiem tan ocupats, ens admiràvem que poguessin fer el que feien.


Exemple inadequatCom que anava tan atrafegada, li feien un favor en no dir-li res.

Exemple adequatCom que anava tan atrafegada, li feien un favor quan no li deien res.

Exemple adequatCom que anava tan atrafegada, li feien un favor no dient-li res.
Més informació
Fabra, P. Converses filològiques II. Barcelona: Edhasa, 1983, núm. 514.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, pàg. 819 i 820.

Ruaix, J. El català/2. Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix editor, 1985.
Darrera actualització: 11-10-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Infinitiu amb valor temporal» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=540> [consulta: 23 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina