Traducció de textos normatius 

Es pot consultar els Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català publicats per la Direcció General de Política Lingüística (1999).
Bibliografia
Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català [en línia]. Barcelona: Direcció General de Política Lingüística, 1999. <http://llengua.gencat.cat/permalink/2b871910-5384-11e4-8f3f-000c29cdf219> [Consulta: 11 maig 2017].
Darrera actualització: 11-5-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Traducció de textos normatius» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=565> [consulta: 26 febrer 2021].