Guions 

L’ús dels diferents tipus de guions en els textos (guionet, guió mitjà i guió llarg) respon bàsicament a dues variables: d’una banda, a determinats usos específics i, de l’altra, a determinades tradicions tipogràfiques. A continuació es presenten les característiques, els usos i les remarques tipogràfiques dels tres tipus de guions en els textos de la Universitat de Barcelona.
Darrera actualització: 27-4-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Guions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=616> [consulta: 16 juliol 2019].