Guió llarg 

Els guions llargs (ratlla horitzontal volada [—]) s’utilitzen, principalment en:

El pes de la simplificació dels llenguatges d’especialitat de la Universitat —un dels objectius prioritaris del Servei— ens forçava a decantar-nos per un model de llengua.
Cal presentar la documentació següent:
— el resguard de la matrícula
— una fotocòpia del document nacional d’identitat
— dues fotografies.
—A quina hora començarà l’examen? —va preguntar el Pere.
—A les nou —li va respondre un company.
Coromines, Joan. Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino, 1965.

——. Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor, 1971.
CH3—COOH


Pel que fa a contacte amb altres signes:
  • Si el guió llarg de tancament d’un incís coincideix amb un punt, desapareix.

    Exemple correcte L’autor comença l’article plantejant uns quants problemes tècnics —els quals, al meu entendre, tenen una solució ben senzilla. Després d’aquest plantejament, l’autor inicia una reflexió a l’entorn del tema principal...


  • Si el guió llarg de tancament d’un incís coincideix amb la resta de signes de puntuació o parèntesis no desapareix.

    Exemple correcte Quan el conferenciant va arribar a la sala —amb un cert retard—, el públic el va ovacionar.

    Exemple correcte En la darrera edició d’aquest llibre s’han corregit alguns errors ortogràfics i tipogràfics —els més evidents—; en canvi, continua havent-hi errors de contingut.

    Exemple correcte L’intèrpret viatjarà en classe turística amb bitllet pagat per endavant des del seu domicili professional fins a Barcelona (anada i tornada) proporcionat per l’empresa.
Bibliografia
Els signes de puntuació [en línia]. Bellaterra; Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. <http://www.upc.edu/slt/signes> [Consulta: 17 maig 2012].

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.
Darrera actualització: 7-5-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Guió llarg» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=539> [consulta: 16 juliol 2019].