Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Tipus de lletra < Convencions < Llibre d’estil

Tipus de lletra


Tipus de lletra 

El dibuix de les lletres ha canviat molt al llarg del temps. La lletra rodona és de forma circular i dreta, és la que es fa servir en la composició de textos en què no es vol donar cap èmfasi especial. Actualment s’utilitzen, a més de la lletra rodona, la cursiva, la negreta i la versaleta per tal de facilitar la interpretació d’un text. L’ús de les cometes, els diversos cossos de lletra i altres recursos tipogràfics contribueixen també a la interpretació textual.

Informació Si voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.
Bibliografia
Badia, Jordi et al. El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou,1997.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.

Riera, Carles. Manual de redacció científica. El llenguatge de les ciències de la salut. Barcelona: Claret, 2005. (Pompeu Fabra; 19).

The Chicago manual of style. 14a ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

Rodona 

La rodona, també anomenada rodona fina i normal, és la lletra de forma circular i dreta, utilitzada de manera habitual en la composició de textos.

En un text escrit en cursiva, s’utilitza per representar algun element que s’hauria d’escriure en cursiva.

Exemple correcte Van poder escoltar alguns lieder de Brahms.

Exemple correcte En l’últim número de Llengua i ús se’n fa una anàlisi detallada.

Cursiva 

La lletra cursiva serveix per destacar lletres, paraules, frases o fragments dins un text escrit en rodona.

Produccions literàries, artístiques
i científiques
el manuscrit L’origen de les espècies, de Darwin
el quadre Les senyoretes d’Avinyó, de Picasso
l’escultura Desconsol, de Llimona
la pel·lícula Casablanca, de Michael Curtiz
el programa de televisió Trenta minuts, de TV3
el setmanari El temps
la revista Nature
el portal web Lecturelab
Paraules o expressions en sentit metalingüístic
El verb menjar pot tenir un ús intransitiu.
La j de majestat és una lletra fricativa.
Paraules o expressions d’altres llengües
el new look
una chaise longue
és condició sine qua non
Lletres dels apartats d’una enumeració
L’epígraf 2a del Reglament.

Aquest capítol inclou els apartats següents:
a) L’estructura
b) L’organització
Noms científics d’éssers vius
Coniferophytina
Gallus domesticus
Quercus ilex
Magnituds físiques
θ [temperatura Celsius]
Vm [volum molar]
Lletres en fórmules matemàtiques
a + b = c
F(x, y)


Si el text s’escriu en lletra cursiva, aleshores s’utilitza la rodona per destacar aquests mateixos elements.

Exemple correcte En l’últim número de Llengua i ús se’n fa una anàlisi detallada.


S’anomena també itàlica, cancelleresca o bastarda.

Títols 

 • Obres de creació

  S’escriuen en cursiva els noms dels títols i subtítols de les obres de creació, ja siguin literàries, artístiques, científiques, tècniques, jurídiques, etc. en qualsevol tipus de suport o idioma. Si un títol en cursiva inclou el títol d’una altra obra o algun mot que també ha d’anar en cursiva, aquests s’han d’escriure entre cometes simples.

  Exemple correcte L’origen de les espècies, de Charles Darwin

  Exemple correcte El Messies, de Haendel

  Exemple correcte Casablanca, de Michael Curtiz

  Exemple correcte Dona i ocell, de Miró

  Exemple correcte El ‘Decretum Gratiani’ de la British Library de Londres: un manuscrit il·luminat, de Gaspar Coll

  Exemple correcte Cultura material i economia a través dels inventaris ‘post mortem’, de Xavier Lencina


 • Publicacions de tota mena i en qualsevol tipus de suport

  En general, els títols de les publicacions, com ara diaris i revistes, catàlegs, fullets i cartells, s’escriuen en cursiva.

  Exemple correcte Aquesta notícia ha aparegut a l’Avui.

  Exemple correcte un article d’El Temps

  Exemple correcte Hem rebut el díptic III Premi Arrelats de narrativa breu.

  Exemple correcte Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB)


 • Noms propis de vehicles de transport

  Els noms propis d’alguns vehicles de transport, com ara vaixells, avions, trens, satèl·lits i aeronaus, s’escriuen en cursiva.

  Exemple correcte el tren Transsiberià

  Exemple correcte la nau espacial Soyuz 15


 • Programes de ràdio i televisió

  Els títols dels programes de ràdio i de televisió s’escriuen en cursiva, però s’escriuen en rodona i entre cometes els títols de les parts o els episodis d’aquests programes.

  Exemple correcte El matí de Catalunya Ràdio

  Exemple correcte El programa de televisió Trenta minuts ofereix aquesta nit el reportatge «Els nens de la guerra».


 • Noms de concursos

  El nom propi dels concursos s’escriu en cursiva i amb majúscula inicial.

  Exemple correcte El concurs Iuristest


  També es marquen en cursiva quan tenen una estructura de frase

  Exemple correcte Fes un punt i a part

  Exemple correcte Fixa-t’hi bé!

  Exemple correcte Dit i fet

  Exemple correcte No t’hi perdis!

  Exemple correcte En saps?


  Si s’utilitza un genèric, però, s’escriuen en minúscula i rodona.

  Exemple correcte un concurs de truites

  Exemple correcte un concurs de fotografia

  Exemple correcte els concursos de la Xarxa de Dinamització Lingüística


Paraules que cal destacar 

 • Paraules usades en sentit metalingüístic

  Les lletres, paraules o grups de paraules que s’usen per descriure’s a si mateixos, és a dir, amb sentit metalingüístic, s’escriuen en cursiva.

  Exemple correcte El nom cassola s’escriu amb ss.

  Exemple correcte El mot interrelació està format pel prefix inter- i el nom relació.

  Exemple correcte El verb menjar pot tenir un ús intransitiu.

  Exemple correcte La j de majestat és una lletra fricativa.

  Exemple correcte La femta de les gallines s’anomena gallinassa.


 • Paraules que es volen remarcar dins un text

  Les paraules que es volen remarcar dins del text o en les quals es vol posar un èmfasi especial s’escriuen en cursiva.

  Exemple correcte L’Estat ja no és solament protector de béns i llibertats sinó també prestador de serveis.

  Exemple correcte La policia ha de perseguir qualsevol robatori.


 • Estrangerismes i llatinismes

  Les frases i paraules en un altre idioma i els llatinismes no catalanitzats o no recollits al DIEC s’escriuen en cursiva.

  Exemple correcte el savoir faire, el new look
  in extremis, in articulo mortis

  Exemple correcte currículum
  a posteriori
  doctor honoris causa
  màster


 • Sobrenoms, pseudònims i àlies

  Els sobrenoms, pseudònims i àlies s’escriuen en cursiva quan acompanyen el nom autèntic de la persona, i en rodona quan van sols.

  Exemple correcte Salvador Seguí, el Noi del Sucre

  Exemple correcte el Noi del Sucre


  Els sobrenoms de reis, papes i sants, encara que apareguin al costat del nom autèntic, s’escriuen sempre en rodona.

  Exemple correcte Pere el Cerimoniós

  Exemple correcte Benet XIII, Papa Luna


 • Col·loquialismes, dialectalismes i paraules o expressions d’argot

  Les paraules o frases que pertanyen a un registre col·loquial o bé són d’ús dialectal, i les expressions d’argot s’escriuen en cursiva.

  Exemple correcte Ho celebrarem amb una fideuà.

  Exemple correcte Aquest xicot s’enrotlla com una persiana.

  Exemple correcte Comprem un parell de litrones?

Aspectes tipogràfics i formals d’un text 

 • Enumeracions

  Les lletres minúscules que s’utilitzen per enumerar apartats o subapartats d’un text s’escriuen en cursiva, però no els parèntesis que les segueixen, que s’escriuen en rodona.

  Exemple correcte Aquest capítol inclou els apartats següents:

  a) L’estructura
  b) L’organització
  c) El personal
  d) Els pressupostos


  Si es fa referència a algun punt d’una enumeració d’aquesta mena a dintre el text, aleshores no s’han de posar els parèntesis.

  Exemple correcte L’apartat c de l’article 26 estableix […].


 • Advertiments i elements anàlegs

  Els advertiments s’escriuen en cursiva, així com els pròlegs, els epílegs, les dedicatòries i, en general, les parts d’una obra que no són de l’autor.

  Exemple correcte (Ve de la pàgina 11)

  Exemple correcte (Continua a la pàgina 16)

  Exemple correcte (Continuarà)

  Exemple correcte Als meus pares


 • Les acotacions i les descripcions en les obres de teatre i en els guions radiofònics

  Les acotacions i les descripcions que ajuden a interpretar o a comprendre una obra de teatre, un guió radiofònic, televisiu o de qualsevol altre tipus s’escriuen en cursiva. També s’utilitza la cursiva en les entrevistes, per diferenciar tipogràficament les preguntes de les respostes.

  Exemple correcte Rosalia (pentinant-se davant el mirall de la seva habitació):  Em caso aquest any amb en Jaume.
  Ramon (dret al costat de la porta): Sempre he pensat que t’hi casaries.


 • Altres usos

  En redactar un document, els títols de paràgrafs o de parts d’un capítol es poden escriure en cursiva.

  Exemple correcte Introducció
  Descripció de la situació
  Anàlisi de les dades
  Conclusions
  Proposta d’actuació

Noms científics d’animals i plantes 

A l’hora de denominar i classificar els éssers vius, tant els botànics com els zoòlegs han hagut d’establir diferents categories en forma d’arbre, segons les quals cada individu pot tenir una adscripció determinada. Aquestes categories s’anomenen tàxons.

El tàxon bàsic dels éssers vius és l’espècie (species). Les unitats taxonòmiques de rang superior (en una seqüència ascendent) són: el gènere (genus), la família (familia), l’ordre (ordo), la classe (classis), el fílum (phylum) —en el cas dels animals— o la divisió (division) —en el cas de les plantes— i el regne (regnum); les de rang inferior són: la varietat (varietas) i la forma (forma).

Es poden introduir categories addicionals amb l’ús dels prefixos super- i sub- al tàxon del qual depenen. Així s’obté, per exemple, subespècie (subspecies), subgènere (subgenus), subdivisió (subdivision) o subregne (subregnum), d’una banda, i superespècie (superspecies), superfamília (superfamilia), superclasse (superclassis) o superordre (superordo), de l’altra.
Bibliografia
International code of nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen code) [en línia] <https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php> [consulta: 18 maig 2021].

Codi internacional de nomenclatura zoològica [en línia] <https://cit.iec.cat/CINZ/> [consulta: 18 maig 2021]. Londres: International Trust for Zoological Nomenclature, 1999.

Stearn, W. T. Botanical Latin. Londres: David & Charles, 1989.

Gènere i espècie 

En els escrits d’especialitat, les denominacions d’animals i plantes tradicionalment es designen amb el seu nom binomial en llatí (per evitar la multiplicitat denominativa i, per tant, les ambigüitats). Aquesta designació està formada per la combinació de dos noms:

 • Un nom genèric (per exemple, Staphylococcus), comú a totes les espècies d’un mateix gènere.

 • Un epítet específic (per exemple, aureus), propi i exclusiu d’una espècie concreta.


El binomi resultant (Staphylococcus aureus) serveix per identificar-los de manera unívoca arreu del món.

D’acord amb les regles taxonòmiques internacionals, aquest nom binomial s’escriu en cursiva, amb el genèric (el gènere) amb majúscula inicial i l’específic (l’espècie) en minúscula.

Exemple correcte La presència de depredadors voraços, com ara Esox Lucius o Micropterus salmoides, és merament ocasional.

Exemple correcte L’àcid carnòsic és un antioxidant natural que es troba al romaní (Rosmarinus officinalis) i a la sàlvia de flor groga (Salvia fruticosa).


En general, davant dels noms científics s’evita l’ús de l’article.

Exemple correcte S’analitzen les proteïnes d’Escherichia coli en enteròcits.

Exemple correcte S’analitzen les proteïnes del bacteri Escherichia coli  en enteròcits.

Exemple inadequat S’analitzen les proteïnes de l’Escherichia coli  en enteròcits.


Quan s’esmenta per primera vegada un nom científic, es reprodueix de manera completa. En segones referències —si es designen diferents espècies d’un mateix gènere o si una mateixa espècie és repetida diverses vegades al llarg d’un escrit, per exemple—, el gènere pot abreujar-se.

L’abreviatura, que generalment és la lletra inicial, ha de ser unívoca. Conserva la cursiva del nom desenvolupat i va acompanyada del punt i l’espai inseparable corresponent.

Exemple correcte A la península Ibèrica el gènere Erinaceus està representat per dues espècies: l’eriçó fosc (E. europaeus) i l’eriçó clar (E. algirus), ambdues presents als Països Catalans.

Exemple correcte Aquest hàbitat és compartit per diverses espècies autòctones (Ochlerotatus pulcritarsis, Oc. berlandi, Orthopodomyia alba i Or. signifera, entre d’altres).

Del gènere cap amunt 

Com tota la nomenclatura de les ciències biològiques, les denominacions concretes dels tàxons superiors —regne, divisió o fílum, classe, ordre, família, etc.— s’han confegit en llatí. Això no obstant, si bé s’escriuen amb majúscula inicial, no es consignen en cursiva. Cal tenir en compte, d’altra banda, que aquesta mena de tàxons són uninominals (d’una sola paraula).

Exemple correcte Coniferophytina (subdivisió)
Liliatae (classe)
Juncaceae (família)


Ara bé, és un fet molt freqüent i de llarga tradició que aquesta mena de tàxons, fins i tot en obres d’especialitat i molt tècniques, s’utilitzin en les formes catalanes corresponents. Aleshores, cal escriure-les en rodona i amb minúscula inicial (sovint precedides del tàxon corresponent).

Exemple correcte subdivisió dels coniferofitins
classe de les liliates
família de les juncàcies

Exemple correcte Arriben a constituir-se herbassars dominats pels potamogètons (Potamogeton spp.).

De l’espècie cap avall 

Els tàxons classificatoris més petits, com ara les subespècies, les varietats, les formes (categoria per sota de l’espècie que indica petites variacions morfològiques), etc., també s’escriuen en cursiva.

Exemple correcte Quercus ilex ssp. ballota (alzina de fulla curta)
Clematis cirrhosa var. balearica (vidalba baleàrica)
Teucrium polium ssp. capitatum var. majoricum (lledània)
Gasterosteus aculeatus f. gimnurus, Gasterosteus aculeatus f. leiurus, Gasterosteus aculeatus f. semiarmatus (que són diferents tipus d’espinosos).


En totes les denominacions on apareixen abreviatures, aquestes es confegeixen en rodona.

Es pot fer el mateix en el cas que s’estigui parlant de subespècies (que, en ser designades en llatí, també s’han d’escriure en cursiva).

Exemple correcte La Bassa de les Olles, amb canyís d’aigua dolça (Phragmites australis ssp. australis), i la Ricarda, amb canyís d’aigua salabrosa (Ph. a. ssp. ruscinonensis).

Negreta 

La negreta és un tipus de lletra amb el traç més gruixut que les altres de la mateixa família. Com que és molt vistosa i queda molt remarcada en el text, s’ha d’utilitzar amb molta prudència.

 • Títols

  La negreta es pot fer servir en els títols dels capítols, dels apartats, etc., d’un llibre o d’un document, per diferenciar-los de la resta de text.

  Exemple correcte 1. El platonisme i el quefer matemàtic

  És sabut de tothom que els grecs tenien ben clar [...]


 • Mots clau

  Aquesta funció, que és més recomanable de fer en cursiva, pot confegir-se en negreta en aquells textos de caràcter didàctic en què l’autor vulgui remarcar especialment conceptes (no pas frases) per facilitar la localització d’informació.

  Exemple correcte La distribució de la mitjana mostral presenta com a com a desviació típica la de la variable dividida per l’arrel quadrada de n.


 • Entrades de diccionaris

  Com que la negreta és molt vistosa, és la lletra òptima per confegir les entrades de diccionari.

  Exemple correcte nier -a adj. Dit de l’ocell que encara no ha sortit del niu.
  niera f. Niu.
  nierada f. Niada.

Versaleta 

Les versaletes són lletres majúscules, que també s’anomenen versals, però amb una alçada semblant a les minúscules del mateix cos.

En alguns casos fixats per la tradició i per raons estètiques (són adequades per als casos en què una successió de majúscules destacaria massa en el text), es pot fer servir la versaleta en comptes de la majúscula.

Els numerals romans referits a segles i seccions d’obres
el segle viii aC
el cant iv de l’Odissea
Els cognoms dels autors en referències bibliogràfiques
Nabokov, Vladimir. Notes on prosody. New York: Pantheon Books, 1954.
Els cognoms dels autors en les citacions en forma de nota
1. Gabriel Ferrater, Les dones i els dies, p. 15.
Els títols d’obres que se citen a si mateixes
Les millors cites de Joan Fuster segons l’equip d’El temps.


No obstant això, per comoditat, sovint es fan servir les majúscules. Així, doncs, l’ús d’aquest tipus de lletra, tot i ser recomanable, és, en darrer terme, opcional.

Usos generals 

 • Títols

  En redactar un document, les versaletes es poden utilitzar per als títols de capítols, d’apartats, etc. En l’esquema jeràrquic del document, els títols en versaletes estan subordinats als que van en majúscules i dominen els que van en cursiva o en negreta.


 • Numerals romans

  • Els numerals romans que indiquen segles en un text s’escriuen en versaletes.

   Exemple correcte El segle viii aC

   Exemple correcte L’evolucionisme transformista del segle xviii


  • No s’escriuen en versaletes els numerals romans que acompanyen mots començats amb majúscula distintiva (noms propis de persones, organitzacions, documents, etc.).

   Exemple correcte Ramon Berenguer IV

   Exemple correcte Benet XIII

   Exemple correcte El IV Congrés d’Història de Barcelona

   Exemple incorrecte Ramon Berenguer iv

   Exemple incorrecte Benet xiii

   Exemple incorrecte El iv Congrés d’Història de Barcelona


   Però sí quan la majúscula és demarcativa (és a dir, quan és deguda a la posició que la paraula ocupa en el text: títols, començament de frase, etc.).

   Exemple correcte Segle xviii: la Il·lustració

   Exemple inadequat Segle XVIII: la Il·lustració


  • Els numerals romans que indiquen les pàgines de pròlegs, prefacis i altres parts que precedeixen el text d’una obra es poden escriure en versaletes.

   Exemple correcte pàgina xix


  • Els numerals romans que indiquen les parts orgàniques d’una obra (els capítols, cants, etc.), així com els volums i toms, s’escriuen en versaletes, sempre que no es trobin en un context escrit en majúscules.

   Exemple correcte el cant iv de l’Odissea

   Exemple correcte l’elegia viii de Carles Riba

   Exemple correcte CAPÍTOL V

   Exemple incorrecte SALM xxi


 • Cognoms dels autors

  • Els cognoms dels autors en referències bibliogràfiques s’escriuen també en versaletes amb majúscula inicial.

   Exemple correcte Nabokov, Vladimir. Notes on prosody. New York: Pantheon Books, 1954.


  • Els cognoms dels autors en citacions en nota també s’escriuen en versaletes i majúscula inicial.

   Exemple correcte 1 G. Ferrater, Les dones i els dies, p. 15.


  • La menció de l’autor a peu de text (en pròlegs, epílegs, epígrafs, etc.) s’escriu en versaletes i majúscula inicial.

   Exemple correcte També havem de regraciar els nostres companys de Secció, al consell dels quals havem recorregut constantment, i així mateix tots els qui, amb llurs clarícies i suggeriments, ens han estalviat força vegades d’incórrer en errors i omissions.
   Pompeu Fabra


   Exemple correcte Escopiu a la closca pelada dels cretins.
   Joan Salvat-Papasseit • Obra citada a si mateixa

  Els títols d’obres i publicacions periòdiques que se citen a si mateixes dins el text s’escriuen en versaletes sense majúscula inicial.

  Exemple correcte Les remissions a altres parts de l’obra i les notes a peu de pàgina acaben de bastir l’estructura dels capítols d’aquest manual d’estil.

Usos d’àmbit específic 

 • Ètims i arrels reconstruïdes

  En les obres de filologia, els ètims i les arrels reconstruïdes (p. ex., indoeuropees) s’escriuen amb versaletes.

  Exemple correcte cathĕdra > cadira

  Exemple correcte *tanko > tancar • Noms de personatges en textos teatrals

  Els noms dels personatges en els textos teatrals es poden escriure en versaletes i inicials majúscules.

  Exemple correcte Antoni: Ara, que facin! Ja estàs dret, oh mal! • Els vocatius inicials dels discursos

  Els vocatius que hi ha al començament d’un discurs es poden escriure en versaletes i inicials majúscules.

  Exemple correcte Rector Magnífic,
  Il·lustríssima Senyora Directora General,
  Senyores i Senyors,
  [...] • Les lletres d i l en nomenclatura química

  Les lletres d i l que distingeixen els dos enantiòmers d’un compost s’escriuen en versaletes.

  Exemple correcte àcid 2,3-anhidro-d-gulònic

  Exemple correcte àcid dideshidro-l-ascòrbicUniversitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-2-2021
Citació recomanada:
«Tipus de lletra» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=4> [consulta: 22 maig 2022].