Publications

All publications

Fernández Planas, Ana Ma.; Dorta, Josefa, Muñiz, Carmen; Roseano, Paolo; Elvira-García, Wenfy; Cerdà, Ramon (2020). «León y Palencia: dos patrones entonativos en las interrogativas absolutas neutras en el español europeo actual». Zeitschrift für romanische Philologie, 136(1), 84-105.

Flors-Mas, Avel·lí (2021). ≪Canvis socials i evolució de les polítiques lingüístiques a Catalunya (1979-2020)≫. Dins Actes de la Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra “Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia”. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Càtedra Pompeu Fabra.

Gargallo, José Enrique (2021). ≪Os tres lugares (Cáceres) e El Rebollar (Salamanca). Fala, palra e turismo≫. Dins Devilla, Lorenzo; Galiñanes Gallén, Marta (ed.), Lingue minori e turismo. Aspetti linguistici, sociolinguistici e turismo (p. 33-45). Cagliari: Arkadia Università.

Jungbluth, Konstanze; Nogué, Neus (2020). «Tractaments, salutacions i noms: el canvi en les pràctiques socials i l’ús de les formes de tractament en català». Dins Gabriel, Christoph; Pešková, Andrea; Selig, Maria (ed.). Contact, variation and change in Romance and beyond. Studies in honor of Trudel Meisenburg. Kontakt, Variation und Wandel in und jenseits der Romania. Festschrift für Trudel Meisenburg (p. 271-282). Berlin: Erich Schmidt Verlang.

Lloret, Maria Rosa; Pons-Moll, Clàudia (ed.) (2021). L’adaptació dels manlleus en català i altres llengües romàniques. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Massaguer Comes, Marina (2021). ≪Els joves i la política lingüística≫. Dins Actes de la Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra “Accions polítiques sobre la llengua: Adequació i eficàcia”. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Massaguer Comes, Marina (2021). ≪La globalització i els reptes per al català≫. Dins Actes de les jornades “Present i futur de la llengua catalana”. Reus: Centre de Lectura.

Valls, Esteve (2021). El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes lèxics. Shikar 8 (p. 52-59).

Filtra les publicacions

Per línia de recerca:

Per autor: