Skip to main content
Avantatges i perills de fer servir la Intel·ligència Artificial en l'educació

Avantatges i perills de fer servir la Intel·ligència Artificial en l'educació

Les noves tecnologies han revolucionat molts aspectes de la nostra vida, i l'educació no és una excepció. A les aules de tot el món, l'ús de tecnologia s'ha convertit en una eina fonamental per a transformar la forma en què s'ensenya i s'aprèn. Des de dispositius mòbils fins a aplicacions i plataformes en línia, les noves tecnologies estan canviant ràpidament el panorama educatiu, brindant als educadors i estudiants noves oportunitats i desafiaments emocionants.

Tal i com hem anat veient a altres posts del TÀCTIC, en l'era digital, els mètodes tradicionals d'ensenyament s'estan reavaluant a mesura que s'integren les noves tecnologies en l'entorn educatiu. Les pissarres i els llibres de text estan sent complementats o reemplaçats per presentacions multimèdia, recursos interactius en línia i eines de col·laboració virtual. Aquestes innovacions tecnològiques estan transformant l'aula en un espai més dinàmic i participatiu, on l'aprenentatge es converteix en una experiència més immersiva i personalitzada.

L'accés a Internet i la disponibilitat de dispositius mòbils han ampliat l'abast de l'educació més enllà de les parets de les aules. Els estudiants ara poden accedir a informació i recursos en temps real des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Ja no estan limitats a la informació continguda en els seus llibres de text, sinó que tenen la capacitat d'explorar una àmplia gamma de fonts, investigar, col·laborar i compartir coneixements amb companys i experts de tot el món.

A més a més, les noves tecnologies estan fomentant un enfocament més centrat en l'estudiant, on es valora l'aprenentatge actiu i participatiu. Els educadors estan adoptant eines interactives que permeten als estudiants aprendre al seu propi ritme, amb materials adaptats a les seves necessitats i estils d'aprenentatge individuals. Les aules s'estan transformant en espais col·laboratius, on els estudiants poden treballar junts en projectes, comunicar-se i resoldre problemes de manera més efectiva.

No obstant això, aquest canvi cap a la integració de noves tecnologies en l'entorn educatiu també planteja desafiaments significatius. La bretxa digital i la falta d'accés equitatiu a dispositius i connectivitat poden excloure a uns certs estudiants dels beneficis d'aquestes innovacions. A més, és crucial abordar qüestions relacionades amb la privacitat, la seguretat en línia i la veracitat de la informació.

Tenint tot això en compte, hem cregut interessant presentar-vos un article en el qual explorem tant els avantatges com els perills de l'ús d'eines com ChatGPT en l'educació. Feu un cop d'ull per no perdre-us res!

 

Avantatges
 • Suport en l'ensenyament: la Intel·ligència Artificial pot funcionar com un assistent virtual per als docents, aportant respostes instantànies a preguntes comunes, proporcionant informació addicional i ajudant en la preparació de materials educatius. Això allibera temps perquè els professors se centrin en activitats més interactives i personalitzades amb els estudiants.

 • Accés a informació actualitzada: per exemple, ChatGPT té la capacitat d'accedir i processar grans quantitats d'informació en temps real. Els estudiants poden beneficiar-se d'aquesta capacitat en tenir accés a dades actualitzades, notícies, recerques i avanços en diferents camps d'estudi.

 • Aprenentatge personalitzat: En utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial, com ChatGPT, es pot crear un entorn d'aprenentatge personalitzat. Aquestes eines poden adaptar-se a les necessitats i el ritme de cada estudiant, oferint materials i activitats específiques per a les seves habilitats i preferències. Això fomenta un aprenentatge més eficient i motivador.

 • Pràctica i retroalimentació instantània: la IA pot proporcionar als estudiants l'oportunitat de practicar habilitats i rebre retroalimentació immediata. Els estudiants poden realitzar exercicis interactius, plantejar preguntes i rebre explicacions clares i detallades. Això promou un procés d'aprenentatge actiu i autònom.

 
Perills i desafiaments
 • Fiabilitat i qualitat de la informació: encara que la IA té la capacitat d'accedir a una gran quantitat d'informació, no sempre pot garantir-se la seva precisió i confiabilitat. Existeix el risc que els estudiants rebin respostes inexactes o informació errònia, la qual cosa podria afectar negativament el seu coneixement i comprensió.

 • Dependència tecnològica: l'ús excessiu d'eines com ChatGPT pot generar una dependència tecnològica en els estudiants. Si no es fomenta un equilibri adequat entre l'ús de la tecnologia i altres formes d'aprenentatge, els estudiants podrien perdre habilitats importants, com la capacitat d'investigar, analitzar i resoldre problemes per si mateixos.

 • Interacció i habilitats socials: l'aprenentatge no es tracta només d'adquirir coneixements, sinó també de desenvolupar habilitats socials i de comunicació. L'ús excessiu d'eines com ChatGPT podria reduir les oportunitats d'interacció entre els estudiants i amb els docents, la qual cosa podria afectar negativament el seu desenvolupament social i emocional.

 • Biaix i discriminació: els sistemes d'intel·ligència artificial poden veure's afectats per biaixos inherents a les dades d'entrenament utilitzats. Això podria resultar en respostes o recomanacions esbiaixades, perpetuant estereotips o discriminació. És fonamental abordar aquest problema i garantir que els sistemes siguin imparcials i justos.

 

L'ús d'eines com ChatGPT en l'educació té tant avantatges com perills. Si s'utilitzen de manera adequada i conscient, aquestes eines poden ser un recurs valuós per a millorar el procés d'aprenentatge, oferir suport personalitzat i fomentar la interactivitat. No obstant això, és important tenir en compte els possibles perills, com la fiabilitat de la informació, la dependència tecnològica i l'impacte en les habilitats socials. La implementació responsable i la supervisió activa per part dels educadors són fonamentals per a maximitzar els beneficis i mitigar els riscos associats amb l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en l'educació.

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

 • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
 • +34934034731 / +34934034013
 • udcrai@ub.edu