Skip to main content
Portada Instruments d'avaluació

Instruments d'avaluació

L’avaluació és un procés essencial per identificar i mesurar l’exercici dels estudiants i dels docents en relació amb els estàndards i expectatives establides prèviament en els objectius. Per aquest motiu hem cregut oportú fer una entrada sobre aquest tema per així potenciar el fet de reinventar-nos respecte a la manera d’avaluar que tenim, ja que hi ha múltiples possibilitats i a vegades ens quedem amb els tradicionals i fàcils.  

L’avaluació juga un paper importantíssim en el creixement i desenvolupament educatiu. Però, per aconseguir una avaluació afectiva és important comptar amb instruments d’avaluació adequats que siguin vàlids, confiables i justos, ja que el procés d’avaluació en tot moment ha de ser equitatiu i valuós.

Per tant, la qualitat dels instruments d’avaluació és clau pel desenvolupament professional dels docents i per l’èxit dels estudiants, ja que permet conèixer el nivell d'aprenentatge dels alumnes i prendre mesures per millorar-los. No només s’avalua a l’alumnat sinó la mateixa tasca del professorat.

Els instruments d’avaluació poden ser:

  • Quantitatius: Mesuren l’aprenentatge de forma numèrica.

  • Qualitatius: Recullen informació de forma descriptiva.

  • Mixtos: Combinen la mesura quantitativa i qualitativa (projectes d’investigació o exposicions orals)

 

A continuació s'anomenaran un seguit d’instruments d’avaluació:

Rúbriques: Quadre de doble entrada que estableixen els criteris d’avaluació, els nivells d’èxit i la descripció de la realització.

 

Llista de confrontament: Instruments que permeten registrar la presència o absència d’un determinat criteri.

 

Guies d’observació: Instruments que permeten registrar el comportament dels alumnes en una situació determinada.

 

Quaderns de classe: Font d’informació valuosa sobre l’aprenentatge de l’alumnat.

 

Exàmens o proves avaluatives.

 

Mapes conceptuals: Organitzadors gràfics que permeten visibilitzar les relacions entre conceptes.

 

Gravacions d’àudio o vídeo: Eines que permeten avaluar l’expressió oral i escrita.

 

Eines digitals per avaluar: Plataformes que permeten crear qüestionaris, infografies i altres recursos per avaluar l’aprenentatge.

 

Portafolis d’evidències.

 

Projectes d’investigació.

 

Presentacions orals. 

 

A continuació se us presenta un exemple de escape game com a instrument d'avaluació:

 

 

FONT 1: https://webdelmaestrocmf.com/portal/instrumentos-de-evaluacion-docente-una-guia-completa/ 

FONT 2: https://www.youtube.com/watch?v=psQfO3TKTTI&ab_channel=AndreaOviedo-Tecnolog%C3%ADayEducaci%C3%B3n

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu