Skip to main content
REO

Recursos Educatius Oberts (REO): Un catalitzador per a la innovació

L'informe "Open Educational Resources, a Catalyst for Innovation", elaborat per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), té com a objectiu analitzar la situació actual de l'ús i creació de Recursos Educatius Oberts (REA en castellà). En aquest article oferim un resum de les idees principals recollides en l'informe.

El primer que es destaca és la importància dels REO, doncs, tenen una gran potencialitat a l'entorn educatiu, i destaca tres aspectes que considera prou rellevants:

1. Aprofiten les tecnologies digitals per fer front als reptes educatius actuals.

2. Faciliten canvis en les formes d'interacció entre els professors, els alumnes i el coneixement, ja que atrauen, conformen i agrupen forces, opinions i sentiments, convertint-se de fet en catalitzador per la innovació social.

3. Tenen un cicle de vida que va més enllà del seu propòsit original (a causa del procés de distribució, adaptació i reutilització) que facilita i millora la qualitat i l'accés a materials educatius apropiats a tots.

open

Abans de seguir amb l'Informe cal que us passeu per aquí si voleu tenir més informació sobre què són i com s'estan desenvolupant els REO. 

Mètodes d'ensenyança i aprenentatge

Els Recursos Educatius Oberts permeten la revisió i adaptació d'aquests per a proporcionar un millor ajustament a l'entorn educatiu. La possibilitat de compartir els recursos proporciona una oportunitat a l'augment col·laboratiu i a la interacció entre els docents que condueixi a una renovació dels mètodes emprats.

Reducció de costos educatius

L'increment de l'escolarització a tot el món implica un desafiament en el repartiment de costos entre les administracions públiques i les famílies pels materials d'aprenentatge. Els REO ofereixen la possibilitat de reduir costos mitjançant el desenvolupament col·laboratiu, l'intercanvi i l'actualització de recursos més efectiva.

Distribució de recursos educatius d'alta qualitat

La dinàmica actual de la societat del coneixement obliga als recursos a actualitzar-se contínuament. Han de reflectir els avenços en la matèria que a la que es dediquen, han d'adaptar-se a les noves metodologies, han de servir per aconseguir els objectius d'aprenentatge esperats i han d'acomodar-se a grups heterogenis d'estudiants. La capacitat d'adaptació dels REO ofereix la possibilitat que els recursos puguin actualitzar-se contínuament. 

La reducció de barreres a l'aprenentatge

Els recursos educatius d'alta qualitat comencen a ser produïts i utilitzats a diferents institucions educatives. La possibilitat de compartir-los permet trencar les fronteres, construint ponts entre diferents països, permet la connexió entre l'aprenentatge informal i l'educació formal, i possibilita l'aprenentatge al llarg de la vida.

Millora de la qualitat i accessibilitat als recursos educatius

Encara ara, hi ha molts estudiants que no tenen l'oportunitat d'un aprenentatge de qualitat pels requisits d'espai, temps i ritmes d'aprenentatge. Els REO posen a l'abast de tothom, més enllà d'un espai i temps determinats, recursos educatius personalitzats i adaptats al ritme de cada alumne.

Desenvolupament de polítiques per a l'impuls dels REO

Un altre punt a tenir en compte d'aquest informe és el suport que dóna al desenvolupament de polítiques que impulsin els REO per aconseguir trobar el seu ple potencial. Així, els REO poden ser elements d'innovació social. Amb aquest objectiu, els responsables polítics haurien de centrar-se en les següents àrees d'activitat:

A. Producció de REO

Els governs han de fomentar el seu ús mitjançant finançament i adaptació de les normes de producció i utilització. Creació d'un repositori centralitzat amb els materials educatius disponibles amb llicència oberta, fent-los així més accessibles als educadors i alumnes. Doncs, no es tracta només de tenir REO sinó que, a més, cal que es coneguin per a la seva utilització.

B. Formació dels professors
Els professors que volen utilitzar i aprofitar les possibilitats dels REO han de desenvolupar noves habilitats, com reformular el seu paper en l'aprenentatge, treballar la motivació, organització... Aquests canvis s'han de reflectir als plans de formació del professorat i als cursos de desenvolupament professional permanent.

C. Control de qualitat
Deguda la flexibilitat dels REO per anar canviant amb el pas del temps es planteja la necessitat de vigilar una possible pèrdua de qualitat. Es fa necessari, doncs, dissenyar sistemes que garanteixin la qualitat sense impedir els processos d'actualització i adaptació.

D. Investigació sobre l'ús i adaptació dels REO

Els responsables polítics han d'impulsar la investigació sobre l'ús dels REO basant-se en l'evidència pràctica: com es produeixen?, com s'utilitzen en funció del context? I amb els diferents actors del sistema educatiu (professors, alumnes i formadors)?

Des del CRAI potenciem l'ús d'aquest tipus de recursos. Per a més informació sobre els REO a la UB mireu aquesta presentació.

Article trobat a educalab.

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu