Skip to main content
Prestec

Servei de Préstec UB

CAT

 

 

Al CRAI oferim cinc tipus de préstec:

 • de documents propis de la UB (digitals i físics)
 • de documents d’altres biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 • de documents de qualsevol biblioteca local, nacional o estrangera
 • d’ordinadors per a un màxim de 4 hores i dins l’àmbit del CRAI
 • de sales de treball per a un màxim de 2 hores i d’ús exclusiu per a estudiants de la UB

Per a informació més detallada, ves a crai.ub.edu > Serveis que ofereix el CRAI > Préstec, o bé escriu al navegador l’enllaç abreujat següent: goo.gl/gw4r43

 

CAST

En el CRAI ofrecemos cinco tipos de préstamos:

 • de documentos propios de la UB (digitales y físicos)
 • de documentos de otras bibliotecas del Consorcio de Servicios Universitarios de Catalunya
 • de documentos de cualquier biblioteca local, nacional o extranjera.
 • de ordenadores por un máximo de 4 horas y dentro del ámbito del CRAI
 • de salas de trabajo por un máximo de 2 horas y de uso exclusivo para estudiantes de la UB

Más detalles en crai.ub.edu > Servicios que ofrece el CRAI > Préstamo o tecleando en tu buscador el siguiente link abreviado: goo.gl/gw4r43

 

 

ENG

 

CRAI offers five types of loans:

 • UB documents (physical and digital copies)
 • Documents from other libraries in the Consortium of University Services of Catalonia
 • Documents from any local, national or foreign library.
 • Laptops for up to 4 hours, on CRAI premises.
 • Study rooms for up to 2 hours, exclusively for UB students.

More details can be found at crai.ub.edu > CRAI services > Loans or at the short URL: goo.gl/gw4r43

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

 • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
 • +34934034731 / +34934034013
 • udcrai@ub.edu