Universitat de Barcelona

Grau d'Història

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 132
Optativa 36
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Antropologia i Història 1 FB 6
Arqueologia 1 FB 9
Art i Història 1 FB 6
Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions 1 FB 9
Fonts Històriques 2 FB 6
Geografia i Història 2 FB 6
Història Antiga 2 OB 9
Prehistòria 2 OB 9
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Epigrafia i Numismàtica 1 FB 6
Gènere i Història 1 FB 6
Història Medieval 1 OB 9
Història Moderna 1 OB 9
Història Contemporània 2 OB 9
Món Actual 2 OB 9
Paleografia i Diplomàtica 2 FB 6
Recursos Informàtics i Mètodes Quantitatius en Història 2 FB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història d'Amèrica Anual OB 12
Història d'Àfrica 1 OB 6
Història de la Cultura i de les Institucions Europees 1 OB 6
Prehistòria de la Península Ibèrica 1 OB 6
Hispània Antiga 2 OB 6
Història Medieval de Catalunya 2 OB 6
Història Medieval d'Espanya 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història Contemporània de Catalunya 1 OB 6
Història Contemporània d'Espanya 1 OB 6
Història Moderna de Catalunya 1 OB 6
Història Moderna d'Espanya 1 OB 6
Història d'Àsia: Imperis i Nacions 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 18
Comparteix-ho: