Actualitat

La mortalidad de párvulos y la mortalidad infantil en Cataluña (1700-1860)

El professor de la nostra Secció Llorenç Ferrer Alós acaba de publicar l’article “La mortalidad de párvulos y la mortalidad infantil en Cataluña (1700-1860)” a la revista Población y Salud en Mesoamérica, de la Universidad de Costa Rica. L’article estudia la mortalitat de pàrvuls (infants menors de 12 anys) i la mortalitat infantil (menors d’1 […]

El professor de la nostra Secció Llorenç Ferrer Alós acaba de publicar l’article “La mortalidad de párvulos y la mortalidad infantil en Cataluña (1700-1860)” a la revista Población y Salud en Mesoamérica, de la Universidad de Costa Rica.

L’article estudia la mortalitat de pàrvuls (infants menors de 12 anys) i la mortalitat infantil (menors d’1 any) apartir d’una recopilació sistemàtica de les dades de mortalitat presents en 243 sèries parroquials de baptismes i defuncions de les parròquies de Catalunya datades entre 1700 i 1860. L’estudi utilitza una metodologia quantitativa i territorialitzada per a explorar la mortalitat diferencial i conclou que aquest tipus de mortalitat fou especialment elevat en la segona meitat del segle XVIII i va començar a descendir en la primera meitat del segle XIX. També conclou que va ser menys intensa en les poblacions més petites i la reducció va ser més acusada als pobles costaners. Finalment, l’article realitza una aproximació a l’evolució de la mortalitat infantil a Catalunya que corrobora les dades de la mortalitat de pàrvuls.

Ferrer-Alós, L. (2023). La mortalidad de párvulos y la mortalidad infantil en Cataluña (1700-1860). Población y Salud en Mesoamérica, 21(1)

https://doi.org/10.15517/psm.v21i1.55521

Podeu consultar el text de l’article en aquest enllaç