Treballs D.E.A.
2002-2003

Les associacions de veïns i el primer ajuntament democràtic a L’Hospitalet (1979-1983)

Autor: PICHEL, Berta

Director: Dr. Antoni Segura i Mas, catedràtic

Universitat de Barcelona, 2002-2003

La Transició Democràtica ha estat una època decisiva de la història contemporània d’Espanya: el pas de la dictadura a la democràcia suposà un canvi radical en l’evolució política, social i cultural d’aquest país.

Tradicionalment, a més a més, aquesta època ha estat considerada una etapa daurada del moviment veïnal que, després d’una llarga dictadura, maldava per veure reconeguts els seus drets i participar en el moviment democràtic que capitalitzaven els partits polítics.
Aquesta investigació proposa precisament un estudi de les relacions del moviment veïnal amb el primer ajuntament democràtic a l’Hospitalet. Com a conclusions fonamentals, es ressalten l’important paper de la crisi econòmica dels anys 70 com a impulsora d’un moviment veïnal combatiu i reivindicatiu i la progressiva pèrdua de vitalitat d’aquest moviment a mesura que es va anar consolidant el primer ajuntament democràtic.