Treballs D.E.A.
2002-2003

Toronto: un prototip de multiculturalisme al Canadà anglòfon

Autor: MORENO CANO, M. Ángeles

Director: Dra. Mary Josephine Nash Baldwin, catedràtica

Universitat de Barcelona, 2002-2003

El present treball d’investigació es planteja aconseguir un coneixement el més detallat possible de la convivència de diferents cultures a la ciutat de Toronto, una ciutat amb una població de les més heterogènies del món i que ha estat també citada repetidament com a paradigma del multiculturalisme.

Per assolir aquest objectiu s’analitzen tant les polítiques multiculturals del govern canadenc com l’origen i l’evolució de la composició ètnica de la ciutat de Toronto des dels seus orígens fins a l’actualitat.

Per tal d’arribar a l’objectiu marcat, s’ha recorregut a una divisió ternària de la investigació. En primer lloc, s’han abordat els paràmetres pels quals es guien les polítiques multiculturals al Canadà anglòfon. Encara que pogués semblar que són les mateixes que a la part francòfona per pertànyer al mateix Estat, cal destacar que existeixen certes diferències. Aquestes es deuen al fet diferencial del Quebec marcat per la cultura francesa, factor que no és tingut en compte a la resta del país. A més, al Canadà anglòfon, determinades postures respecte al multiculturalisme estan molt influenciades per tendències de pensament procedents dels EEUU. Per això, per abordar les diverses actituds cap a les polítiques multiculturals canadenques s’han pres com fonts de referència nombroses obres de Will Kymlicka, Nathan Glazer, Romulo Magsino, Neil Bissoondath o Granadstein, entre altres estudiosos de la qüestió identitària a EEUU i Canadà.