Eleccions 2022 - Calendari electoral: Claustre Universitari, algunes Juntes de Facultat i alguns Consells d'Estudi

Calendari electoral: eleccions 2022 al Claustre Universitari, algunes Juntes de Facultat i alguns Consells d'Estudi

Calendari electoral: eleccions representants del PDI i PAS a claustre universitari i a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals i la Facultat de Psicologia.
Activitat Dates *
1 15 de març
2

Exposició pública del cens electoral provisional (art. 18.2 RGE: 8 dies)

Del 16 al 25 de març
3

Reclamacions davant el servei administratiu que l’ha elaborat (art. 18.2: 8 dies)

Del 16 al 25 de març
4

Resolució de reclamacions pel servei administratiu (art. 18.2: 2 dies des de presentació reclamació)

Fins el 29 de març, en funció de la data de presentació de la reclamació
5

Recurs davant JEP contra resolució del servei administratiu(art. 18.3: 3 dies)

Fins l'1 d’abril, en funció de la resolució del servei administratiu
6 Resolució de recurs per la JEP (art. 18.3: 10 dies i en tot cas abans de l’elecció) Fins el 25 d’abril, en funció de la data de la presentació de la reclamació
7 Publicació del cens definitiu (at. 18.3: 3 dies des de fi exposició cens provisional) 30 de març
8 Presentació de candidatures (art. 20.1: 8 dies de l’endemà publicació cens definitiu) Del 31 de març al 19 d’abril
9 Ampliació del termini, si escau, per a la presentació de candidatures (art. 21.1: 5 dies)

Del 20 al 26 d’abril

10

Proclamació de candidatures (art. 22: durant els 4 dies següents a la presentació candidatures)

2 de maig
11 Reclamacions davant JEP (art. 22.4: 3 dies) Del 3 al 5 de maig
12 Resolució de les reclamacions presentades davant JEP ( art. 22.4: 10 dies) Data límit, abans del dia de la votació
13 Campanya electoral (art. 25: 6 dies a comptar de l’endemà proclamació candidatures) Del 3 al 10 de maig
14 Votació (art. 5.3 Normativa votació electrònica: 24h) De l'11 de maig a les 10 hores al 12 de maig a les 10h
15 Proclamació dels resultats 12 de maig
17 Escrutini final per la JEP en les eleccions a representants del Claustre Universitari i proclamació de claustrals (art. 46.1: l’endemà dia votació) 12 de maig

Als efectes dels processos electorals, es considera INHÀBIL el període comprès entre l'el 11 i el 18 d’abril, ambdós inclosos (Setmana Santa).