Eleccions 2022 al Claustre Universitari, algunes Juntes de Facultat i alguns Consells d'Estudi

Escrutini

Es publiquen els resultats provisionals.

A la llista d'eleccions, apareixen:

  • en ✔ verd els processos electorals dels quals ja tenim els resultats,
  • en ⚠ taronja els processos electorals que no van anar a votació per haver-se presentat un nombre igual o inferior de les candidatures requerides i

Resultats provisionals

Eleccions d'estudiants a Junta de Facultat

Llista de resultats provisionals a les circumscripcions de les eleccions al Claustre Universitari d'estudiants.

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat de Ciències de la Terra

Aquest procés electoral no va anar a votació per haver-se presentat un nombre igual o inferior de les candidatures requerides.

Actualitzat: (pendent)

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals

Aquest procés electoral no va anar a votació per haver-se presentat un nombre igual o inferior de les candidatures requerides.

Actualitzat: (pendent)

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat de Psicologia - Doctorat i Màster Universitari

Actualitzat: 12/5/2022 19:44

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat de Química

Aquest procés electoral no va anar a votació per haver-se presentat un nombre igual o inferior de les candidatures requerides.

Actualitzat: (pendent)

Eleccions de professorat doctor amb vinculació permanent a Junta de Facultat

Llista de resultats provisionals de les eleccions a Junta de Facultat del col·lectiu de professorat doctor amb vinculació permanent.

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Aquest procés electoral no va anar a votació per haver-se presentat un nombre igual o inferior de les candidatures requerides.

Actualitzat: (pendent)

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat de Psicologia

Actualitzat: 12/5/2022 19:45

Eleccions d'altre personal docent i investigador a Junta de Facultat

Llista de resultats provisionals de les eleccions a Junta de Facultat del col·lectiu d'altre personal docent i investigador.

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Actualitzat: 12/5/2022 19:46

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat de Psicologia

Actualitzat: 12/5/2022 19:47

Eleccions de personal d'administració i serveis a Junta de Facultat

Llista de resultats provisionals de les eleccions a Junta de Facultat del col·lectiu del PAS.

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Aquest procés electoral no va anar a votació per haver-se presentat un nombre igual o inferior de les candidatures requerides.

Actualitzat: (pendent)

Resultats provisionals de la circumpscripció Facultat de Psicologia

Actualitzat: 12/5/2022 19:47