Eleccions 2022 al Claustre Universitari, algunes Juntes de Facultat i alguns Consells d'Estudi

L’11 i el 12 de maig tindran lloc les eleccions a representants de PDI i PAS del Claustre Universitari, de PDI i PAS a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals i de la Facultat de Psicologia, i d’estudiants a Consells d’Estudi i Juntes de Facultat que no van cobrir places al procés electoral anterior.

Novetats

 • 12/05/2022 - Es comencen a publicar les proclamacions d'electes.
 • 12/05/2022 - Publiquem la participació final.
 • 12/05/2022 - A les 13.00 h, s'ha tancat la votació electrònica als processos electorals que estaven oberts a la Urna-3.
 • 12/05/2022 - A les 11.30 h, s'ha tancat la votació electrònica al procés electoral que esta obert a la Urna-2.
 • 12/05/2022 - A les 10.00 h, s'ha tancat la votació electrònica als processos electorals que estaven oberts a la Urna-1.
 • 12/05/2022 - Publiquem la participació de les 08.00 h
 • 11/05/2022 - Publiquem la participació de les 16.00 h
 • 11/05/2022 - Publiquem la participació de les 13.00 h
 • 11/05/2022 - A les 13.00 h, s'inicia la votació electrònica de l'elecció de PDI Permanent al Claustre universitari de les circumscripcions de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i de Geografia i Història, que estarà activa fins a les 13.00 del dia 12 de maig, Urna-3.
 • 11/05/2022 - (11:45 h) Per problemes tècnics s'aturen les eleccions de PDI Permanent al Claustre universitari de les circumscripcions de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i de Geografia i Història. La votació estarà novament activa a partir de les 13.00 h d'avui dia 11 de maig i fins les 13.00 h del dia 12 de maig.
 • 11/05/2022 - A les 11.30 h, s'inicia la votació electrònica de l'elecció de PAS al Claustre universitari, que estarà activa fins a les 11.30 h del dia 12 de maig, Urna-2.
 • 11/05/2022 - (10:20 h) Per problemes tècnics s'atura l'elecció de PAS al Claustre universitari. La votació estarà novament activa a partir de les 11.30 h d'avui dia 11 de maig i fins les 11.30 h del dia 12 de maig.
 • 11/05/2022 - A les 10.00 h, s'inicia la votació electrònica als processos electorals que han quedat oberts, Urna-1.
 • 10/05/2022 - Darrer dia de campanya electoral.
 • 03/05/2022 - S'inicia la campanya electoral fins al dia 10 de maig.
 • 02/05/2022 - Es proclamen les candidatures per a cada elecció.
 • 20/04/2022 - S'obre, a partir de les 10h, el segon termini de Candidatures en aquells processos electorals amb insuficiència de candidatures.
 • 31/03/2022 - S'inicia el termini de presentació de candidatures. Pots formalitzar la teva candidatura mitjançant l'aplicació enllaçada a la pàgina de Candidatures.
 • 30/03/2022 - Es publica el cens electoral definitiu
 • 16/03/2022 - S’inicia el període d’exposició pública del cens electoral provisional
 • 15/03/2022 - Es convoquen les eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, juntes de facultat i consell d’estudis, i a representants del PDI i PAS a determinades juntes de facultat i del PDI i PAS al Claustre
 • 02/03/2022 - S'aprova al Consell de Govern la convocatòria d'eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, juntes de facultat i consell d’estudis, i a representants del PDI i PAS a determinades juntes de facultat i del PDI i PAS al Claustre