Eleccions d'estudiants 2022 al Claustre Universitari, algunes Juntes de Facultat i alguns Consells d'Estudi

Candidatures

La presentació de candidatures estarà oberta del 31 de març al 19 d'abril.

ATENCIÓ: Ampliació del termini de presentació de candidatures per a algunes eleccions, del 20 al 25 d'abril.

Per presentar la vostra candidatura, heu de clicar en aquest enllaç www.ub.edu/acad/candidatures/apli/inici.php, i seguir les instruccions que podeu veure al següent apartat.

El dia 2 de maig es publicarà la proclamació de les candidatures.

Podeu veure la normativa de presentació de candidatures, a la secció 3a (articles 19 a 24), del Reglament General d’Eleccions de la Universitat de Barcelona.

Com es presenten les candidatures?

Llista dels processos electorals oberts en 2a convocatòria per a la presentació de candidatures (del 20 al 25 d'abril):

Paritat estudiants matriculats per eleccions a Claustre (censos definitius), a juntes de facultat i a consells d'estudi

Per tal de presentar correctament les candidatures en relació a l'article 19.10 del Reglament General d’Eleccions de la Universitat de Barcelona, i en relació a l'Acord 2/2021 de la Junta electoral permanent relatiu a la paritat de les candidatures, us informem:

Paritat de les candidatures a l'elecció d'estudiants a Juntes de Facultat

Càlcul de la paritat del col·lectiu d'estudiants matriculats que formen part del cens definitiu de les eleccions a les Juntes de Facultat:

Paritat de les candidatures a l'elecció d'estudiants a Consells d'Estudi

Càlcul de la paritat del col·lectiu d'estudiants matriculats que formen part del cens definitiu de les eleccions als Consells d'Estudi: