Eleccions 2022 - Cens: Claustre Universitari, algunes Juntes de Facultat i alguns Consells d'Estudi

Censos

Per poder exercir el dret de vot, cal que estigueu inscrits en el cens, que es publicarà el 16 de març i que es podrà consultar a les intranets de la UB.

Podeu presentar reclamacions referents a omissions o inexactituds del cens fins al 25 de març a les 23:59.

El dia 30 de març es publicarà el cens electoral definitiu.

Informació

Criteris d’elaboració del cens electoral:

 

Consulta del cens provisional

  • Alumnat: MónUB (en l'apartat de serveis personals)
  • Personal docent i investigador: Intranet
  • Personal d'administració i serveis: Intranet

 

Procediment per interposar una reclamació administrativa contra el cens provisional

  • Del 16 al 25 de març, a la intranet (en el cas del PDI i del PAS) i al portal MónUB (en el cas de l'alumnat), hi haurà operatiu un formulari en línia per adreçar als serveis administratius corresponents les reclamacions referents a omissions o inexactituds en el cens provisional.
  • La resolució administrativa es comunica a l'adreça electrònica que s'hagi fet constar en el formulari. Si la resolució es desestima, aquesta es comunicarà mitjançant notificació electrònica eNotum.
  • En cas que no aparegueu al cens provisional, podeu interposar la corresponent reclamació administrativa a través del portal. Si no ho podeu fer per aquesta via, interposeu-la a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la Instància Genèrica (vegeu l'apartat Més informació per veure com es fa) o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació, en funció del col·lectiu, i que heu de lliurar a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona:

 

Procediment per interposar un recurs contra el cens provisional davant la Junta Electoral Permanent

 

Procediment per al canvi de col·lectiu

  • Segons s’estableix en l’article 5.1 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, llevat de manifestació en sentit contrari, en el supòsit de pertànyer a més d’un col·lectiu de la comunitat universitària, la condició de membre del personal acadèmic té preferència respecte de les restants i la condició de membre del PAS, respecte de la d’estudiants. Els investigadors predoctorals en formació formen part, inicialment, del cens d’estudiants.
  • Aquests canvis es podran sol·licitar a la Secretaria General a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la Instància Genèrica (vegeu l'apartat Més informació per veure com es fa) o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.

 

Més informació:

  • Vídeo: "Com presentar electrònicament una instància genèrica?":