Calendari

Segona volta

Activitat Dates *
1 Votació (2a volta) Del 17 de desembre, a les 10.00h, fins al 18 de desembre, a les 20.00h
2 Proclamació de candidat electe per la JEP 18 de desembre
3 Presentació de recursos contra la proclamació de candidat electe davant la JEP 21 de desembre
4 Resolució de recursos per la JEP 22 de desembre
5 Proclamació defintiva de rector o rectora 23 de desembre

(*) NOTA: Les dates inicial i final s'entenen, sempre, ambdues incloses.

 

Primera volta

Activitat Dates *
1 9 d'octubre
2

Exposició pública del cens electoral provisional

Del 13 al 22 d’octubre
3

Presentació de reclamacions davant el servei administratiu que l’ha elaborat

Del 13 al 22 d’octubre
4

Resolució de reclamacions pel servei administratiu

Del 14 al 26 d’octubre
5

Interposició de recurs davant JEP contra resolució del servei administratiu

Data límit 29 d’octubre
6 Resolució de recurs per la JEP Data límit 12 de novembre
7 Publicació del cens definitiu 27 d’octubre
8 Presentació de candidatures Del 28 d’octubre al 6 de novembre
9 9 de novembre
10 Presentació de reclamacions davant JEP 10 de novembre
11 Resolució de les reclamacions presentades davant JEP i proclamació definitiva de candidats 11 de novembre
12 Presentació de programes pels candidats 24 i 25 de novembre
13 Campanya electoral Del 24 de novembre al 9 de desembre **
14 Votació (1a volta) Del 10 de desembre, a les 10.00h, fins a l'11 de desembre, a les 20.00h
15 Proclamació dels resultats per la JEP 11 de desembre
16 Presentacio de recursos contra la proclamació dels resultats 14 de desembre
17 Resolució de recursos per la JEP 15 de desembre

(*) NOTA: Les dates inicial i final s'entenen, sempre, ambdues incloses.

(**) NOTA: La campanya electoral dura 11 dies atès que algunes facultats han establert el 7 de desembre com a dia no lectiu.