Calendari

Primera volta

Activitat Dates *
1 9 d'octubre
2

Exposició pública del cens electoral provisional

Del 13 al 22 d’octubre
3

Presentació de reclamacions davant el servei administratiu que l’ha elaborat

Del 13 al 22 d’octubre
4

Resolució de reclamacions pel servei administratiu

Del 14 al 26 d’octubre
5

Interposició de recurs davant JEP contra resolució del servei administratiu

Data límit 29 d’octubre
6 Resolució de recurs per la JEP Data límit 12 de novembre
7 Publicació del cens definitiu 27 d’octubre
8 Presentació de candidatures Del 28 d’octubre al 6 de novembre
9 Proclamació de candidatures 9 de novembre
10 Presentació de reclamacions davant JEP 10 de novembre
11 Resolució de les reclamacions presentades davant JEP i proclamació definitiva de candidats 11 de novembre
12 Presentació de programes pels candidats 12 i 13 de novembre
13 Campanya electoral Del 12 al 25 de novembre
14 Sol·licitud certificat vot anticpat Del 12 al 19 de novembre
15 Vot anticipat Fins el 25 de novembre a les 15 h
16 Votació (1a volta) 26 de novembre
17 Proclamació dels resultats per la JEP 26 de novembre
18 Presentacio de recursos contra la proclamació dels resultats Del 27 de novembre a l’1 de desembre
19 Resolució de recursos per la JEP 2 de desembre

(*) NOTA: Les dates inicial i final s'entenen, sempre, ambdues incloses.

 

Segona volta

Activitat Dates *
1

Vot anticipat en segona volta

2 de desembre fins a les 15h
2 Votació (2a volta) 3 de desembre
3 Proclamació de candidat electe per la JEP 3 de desembre
4 Presentació de recursos contra la proclamació de candidat electe davant la JEP Del 4 al 9 de desembre
5 Resolució de recursos per la JEP Data límit 23 de desembre
6 Proclamació defintiva de rector o rectora En funció de la data de resolució dels recursos, si s’escau

(*) NOTA: Les dates inicial i final s'entenen, sempre, ambdues incloses.